Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

DR ADAM KŁODECKI

Superwizor Zespołu terapeutów uzależnień

Certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista hipnoterapii, superwizor Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej (Telefony Zaufania), specjalista psychoterapii NLP.

Absolwent AWF w Warszawie i psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia doktoranckie w Instytucie Naukowym Kultury Fizycznej (problematyka badawcza dotycząca agresji w sportach walki) specjalista psycholog kliniczny,
35 lat praktyki psychoterapeutycznej wspierającej ludzi z zaburzeniami nerwicowymi, uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, z depresją, z zaburzeniami osobowości.

Przez 30 lat szef Ośrodka Terapeutycznego „Goplańska” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w dorobku zawodowym: wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, 20 lat aktywności jako biegły sądowy w zakresie uzależnień, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (w zakresie psychoterapii zaburzeń nerwicowych)

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konferencji dotyczących różnych obszarów psychoterapii (w Polsce, Szwecji, Szwajcarii, Finlandii – tematy obejmowały m.in. koncepcje psychoterapii, sposoby radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, problematykę zaburzeń lękowych, depresji, samobójstw, relacji terapeutycznej itp.)

Półroczny staż kliniczny w trzech ośrodkach leczenia pacjentów z podwójną diagnozą w USA.

Autor wielu specjalistycznych artykułów na temat psychoterapii i leczenia uzależnień.

A poza tym instruktor narciarski, żeglarz, kajakarz, podróżnik