Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

AGNIESZKA SEJDA

Agnieszka SejdaPsychoterapeuta w nurcie Ericsonowskim

w Procesie Certyfikacji

Doświadczenie zawodowe Agnieszka Sejda rozpoczęła w 1999 od pracy w Krajowym Biurze do Spraw Narkomani. Następnie koordynowała wieloma projektami związanymi z profilaktyką uzależnień w Wydziale Spraw Społecznych a następnie w Fundacji Centrum Edukacji Liderskiej współprowadziła projekty dla osób współuzależnionych i DDA. Aktualnie w naszym gabinecie terapeutycznym na Żoliborzu indywidualnie pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi (problemy wychowawcze, współuzależnienia, przemoc domowa, DDA, problemy w związku), oraz współprowadzi warsztaty i grupy psychoedukacyjne dla osób współuzależnionych i DDA,  młodych dorosłych, rodziców i par małżeńskich.

„W terapii bliskie jest mi podejście systemowe, zgodnie, z którym rodzina to system a pojawienie się problemów w tym problemów uzależnienia lub nadużywania, u któregoś z jej członków wpływa na zaburzenie równowagi w całym systemie rodzinnym. W sytuacji, kiedy jeden z członków rodziny doświadcza problemów, skuteczną formą wsparcia terapeutycznego jest praca terapeutyczna z całą rodziną.”