Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Artur Apostołowicz

Artur Apostołowicz Psdychoterapeuta uzależnień Warszawa

Pedagog, Profilaktyk. Certyfikowany  Psychoterapeuta Uzależnień

Ukończyłem Wyższą Szkołę Pedagogiczną WSP ZNP w Warszawie z tytułem magistra, specjalizacja Edukacja Zdrowotna i Profilaktyka Uzależnień. Kontynuowałem naukę na Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Uzyskałem Certyfikat Psychoterapeuty Uzależnień i Współuzależnienia.
Zawodowo od pięciu lat pracuję w stacjonarnym ośrodku MOR Kazuń-Bielany, przez rok pracowałem w placówce MONAR Andersa w Warszawie. Ukończyłem szkolenia z zakresu pracy na emocjach z pacjentami DDA/DDD. Współtworzyłem grupę samopomocową DDA/DDD opartą na 12 Krokach która ponad 8 lat skutecznie pomaga zdrowieć i rozwijać się osobom potrzebującym pomocy.
Prowadzę Grupę Nawrotową opartą na autorskim scenariuszu, prowadziłem grupy edukacyjne związane z uzależnieniem. Posiadam doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym, grupą oraz społecznością terapeutyczną.
Chętnie sięgam do różnych nurtów i metod, ten swego rodzaju „eklektyzm” terapeutyczny pozwala mi na dopasowanie metody i stylu pracy do indywidualnych predyspozycji pacjenta.
Niezmiennie w pracy z klientem kładę nacisk na relację opartą na zaufaniu i akceptacji. Staram się stworzyć sojusz terapeutyczny oparty na zasobach i doświadczeniu zarówno klienta jak moim.
Z racji mojej miłości do sportu porównuję relację terapeutyczną do gry w jednej piłkarskiej drużynie, strzelaniu
do jednej bramki, co – żywię taką nadzieję – skutkuje poczuciem współodpowiedzialności za sukces i owocuje wspólna radością z wygranej.