Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Alkoholizm a depresja

Czym jest depresja alkoholowa i jakie daje objawy? Obniżony nastrój, nadmierne poczucie winy i pustki, przedłużający się smutek, skłonność do irytacji, spadek motywacji do jakichkolwiek aktywności, utrata zdolności do odczuwania przyjemności, problemy koncentracją, snem czy jedzeniem – to niektóre z objawów depresji. Statystyki podają, że osoby uzależnione od alkoholu zdecydowanie częściej zmagają się z depresją niż przejawia się to w nieuzależnionej części populacji.

Niestety, często trudno jest obiektywnie określić, które z nich – depresja czy uzależnienie – pojawiło się jako pierwsze. W wyniku przeprowadzonych wielu badań pod tym kątem, wyróżniono depresję „pierwotną” oraz „wtórną” do uzależnienia – oznacza to, że zaburzenia nastroju mogą być jednocześnie skutkiem nadużywania alkoholu, jak również jego przyczyną. Sprawdźmy więc, czym jest depresja alkoholowa, a także jak wygląda jej leczenie.

Co było pierwsze: depresja czy uzależnienie?

Depresja pierwotna nie jest w żaden sposób efektem zmian w organizmie spowodowanymi nadużywaniem alkoholu – jej objawy uwidaczniają się jeszcze przed powstaniem uzależnienia, bądź w okresach utrzymywania abstynencji. Osoba cierpiąca z powodu utrzymujących się, uporczywych objawów depresji podejmuje działania, które zapewnią jej odczucie natychmiastowej ulgi. Alkohol staje się środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest obniżenie dyskomfortu spowodowanego zaburzeniami snu, zredukowanie lęku, odcięcie się od nieprzyjemnych emocji czy myśli (np. poczucia winy, bezsensu życia, utraty wiary w siebie).

Samoleczenie w ten sposób przykrego stanu emocjonalnego może początkowo wydawać się skuteczne – spożycie alkoholu przejawia się krótkotrwałym efektem podniesienia nastroju i poczuciem subiektywnej ulgi w cierpieniu. Jest to jednak bardzo iluzoryczny, nietrwały efekt – alkohol podobnie jak narkotyk jest środkiem psychoaktywnym zaliczanym do depresantów. Inne środki takie jak marihuana są to tzw. psychodeliki – substancje mogące wyzwolić psychozy. Znaczy to, że spożywane regularnie i w zbyt dużych dawkach powodują spowolnienie procesów biochemicznych w mózgu – osłabia pracę układu wydzielającego serotoninę, której spadek powoduje obniżenie nastroju.

Potęguje to nieprzyjemne odczucia, a także wzmaga intensywność charakterystycznych dla depresji negatywistycznych myśli, wprawiając w ten sposób błędne koło samoleczenia w ruch. Bez specjalistycznej interwencji terapeuty uzależnień sytuacja taka może prowadzić do zwiększania przyjmowanych dawek alkoholu czy narkotyku, następnie do szkodliwego picia, brania, a ostatecznie przekształcenia się w pełnoobjawowe uzależnienie.

Depresja wtórna pojawia się natomiast jako bezpośredni skutek nadużywania alkoholu. Oznacza to, że spożywanie alkoholu w przekraczających normy ilościach może stanowić czynnik sprawczy depresji i wyzwolić pojawienie się jej klinicznych objawów. Oprócz wpływu procesów biochemicznych zachodzących w mózgu podczas długotrwałego picia, zdarza się często, że objawy depresji pojawiają się na skutek uświadomienia sobie przez osobę uzależnioną konsekwencji wynikających z picia.

Degradacja zawodowa, silne rozluźnienie relacji z bliskimi, coraz częściej pojawiające się poczucie winy i smutek, samotność, poczucie bezsilności i niemożności wyjścia z uzależnienia- to wszystko może powodować obniżony nastrój i coraz bardziej nasilające się objawy depresji.

Jak leczyć alkoholika z depresją?

Często symptomy tych dwóch chorób wzajemnie się przeplatają i trudno je od siebie odróżnić. Warto zwrócić się o pomoc, by ustalić, co jest głównym problemem, a co tylko jego skutkiem. W znacznej ilości przypadków to właśnie uzależnienie od alkoholu jest bazową trudnością, na której kiełkuje depresja. Podejmując leczenie uzależnienia zwiększa się szansę na utrzymywanie abstynencji niezbędnej do przyjmowania leków przeciwdepresyjnych, które hamują objawy depresji. W takich przypadkach jej objawy ustępują na tyle, że pojawiająca się wcześniej wewnętrzna potrzeba leczenia ich za pomocą alkoholu znacznie się osłabia. Jednocześnie ułatwia to leczenie alkoholika, sprawiając, że całkowicie można skupić się na pierwotnym problemie, czyli uzależnieniu.

Równoległe picie alkoholu i przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych jest bezskuteczne, ponieważ często ich działanie jest niwelowane przez alkohol. Dodatkowo jest to bardzo niebezpieczna mieszanka stwarzająca poważne zagrożenie dla zdrowia oraz życia osoby uzależnionej.

Dlatego dobry terapeuta uzależnień, psycholog, psychiatra powinien rozpocząć od terapii indywidualnej uzależnień. Podczas pierwszych sesji jest diagnozowany Twój problem. W zależności od skali: może skierować do psychiatry, na terapię indywidualną a w dalszej kolejności na terapię grupową. Terapia grupowa w tym wypadku ma funkcje wsparcia, daje nadzieje na wyzdrowienie poprzez przykład osób, które są dłużej w terapii, a którym udało się w znacznej mierze przezwyciężyć objawy choroby. Grupa terapeutyczna dla uzależnionych niweluje w dużej mierze poczucie izolacji zarówno w przypadku uzależnienia jak i depresji alkoholowej.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Ocen: 9, średnia: 4,78 z 5
Loading...

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 9

No votes so far! Be the first to rate this post.