Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Dobry terapeuta uzależnień – jak go wybrać?

Podjęcie terapii uzależnienia oraz poddawanie się jej procesowi bywa niełatwym doświadczeniem- pojawiające się wtedy wątpliwości, wstyd, niepewność oraz strach przed zmianą mogą czasami paraliżować. Bardzo ważne zatem jest, aby w drodze do trzeźwego życia, osobie uzależnionej towarzyszył dobry terapeuta uzależnień.

Liczne badania donoszą, że samo nawiązanie relacji terapeutycznej jest czynnikiem leczącym, ułatwiającym oraz przyspieszającym wychodzenie z uzależnienia. Posiadanie odpowiedniego „towarzysza podróży” w osobie terapeuty stanowi cenną wartość samą w sobie, zwiększającą prawdopodobieństwo sukcesu.

Jaki w takim razie powinien być dobry terapeuta uzależnień? Czy istnieją określone cechy, którymi powinien się charakteryzować oraz umiejętności, jakie powinien posiadać?

Dobry terapeuta uzależnień a akceptacja i szacunek

Dobry terapeuta uzależnień to przede wszystkim ktoś, kto darzy swoich pacjentów bezwarunkową akceptacją i szacunkiem. Niezależnie od własnych poglądów na życie i przekonań, w pełni akceptuje to, jakim człowiekiem jest osoba uzależniona. terapeuta taki, ma swój własny świat wewnętrzny zawierający pewne normy, lecz potrafi wyjść poza niego, tolerując, rozumiejąc i szanując wartości pacjenta.

Akceptujący terapeuta uzależnień posiada zatem zdolność wejścia bez żadnych uprzedzeń w świat osoby uzależnionej, by móc lepiej zrozumieć jej przeżycia, doświadczenia oraz motywy działania.

Dobry terapeuta uzależnień a empatyczne zrozumienie

Bardzo istotnym elementem pracy, jakim powinien posługiwać się dobry terapeuta uzależnień jest umiejętność empatycznego spostrzegania i rozumienia wewnętrznego świata przeżyć pacjenta. Wejście w prywatny świat percepcji osoby uzależnionej i wnikliwe zadomowienie się w nim zdecydowanie pomaga w nawiązaniu bezpiecznej i zaufanej relacji, co stanowi podstawę procesu terapeutycznego.

Poczucie, że jesteśmy rozumiani jest samo w sobie potężnym czynnikiem pchającym do rozwoju. Empatyczne i szczere reakcje dobrego terapeuty uzależnień umożliwiają zgłębienie całej palety uczuć, jakie obecnie przeżywa pacjent, co znacznie wspomaga pokonywanie kolejnych stopni w drodze do trzeźwości.

Autentyczność –  cecha dobrego terapeuty uzależnień

Największe szanse na wyzdrowienie pojawiają się wtedy, kiedy towarzyszem wędrówki przez własne uzależnienie jest osoba szczera i autentyczna. Dobry terapeuta uzależnień nikogo nie udaje- jest naprawdę sobą, bez cienia fałszu i fasady.
Potrafi wyrażać swoje odczucia oraz myśli dotyczące kontaktu z pacjentem, a przede wszystkim trwającego podczas sesji terapeutycznych procesu. Dba o to, by relacja między nimi opierała się na otwartości i prawdzie- taka postawa pozwala pacjentowi czytelnie odbierać wszelkie komunikaty wypływające od terapeuty, wzmacniając tworzącą się między nimi więź.

Gotowość terapeuty do bycia w zgodzie ze sobą i jednocześnie w stałym kontakcie z osobą uzależnioną jest niezwykle istotnym czynnikiem w terapii, mającym lecznicze właściwości.

Obecność i uważność to cechy wyróżniające dobrego terapeutę uzależnień

Inną, równie istotną umiejętnością, jaką posiada dobry terapeuta uzależnień jest bycie uważnym na to co mówi i prezentuje swoim zachowaniem pacjent. Niektóre treści przekazywane przez osoby będące w procesie terapeutycznym nie zostają wypowiadane wprost- czasem jest to pojedynczy gest, postawa ciała czy po prostu cisza.
Odpowiedni terapeuta jest w stanie odczytać wysyłane przez osobę uzależnioną komunikaty, również te niewerbalne, mające niezwykle istotne znaczenie. Dzięki swojej obecności i „byciu” z pacjentem całym sobą, dobry terapeuta uzależnień nie tylko ma szansę na pełne zrozumienie treści wnoszonych przez osobę uzależnioną, ale także pokazuje w ten sposób, że są one dla niego ważne.

Fizyczna i psychiczna obecność terapeuty, uważność wyrażana poprzez postawę ciała, ton głosu, nawiązywany kontakt wzrokowy oraz aktywne słuchanie stwarza bezpieczną przestrzeń do dzielenia się swoimi odczuciami, a także odsłaniania trudnych dla pacjenta doświadczeń i myśli.

Dobry terapeuta uzależnień a profesjonalizm

Dobry terapeuta uzależnień to wspierająca i troszcząca się o pacjenta postać, ale jednocześnie wykazująca się również ogromnym profesjonalizmem. Tylko dzięki odpowiedniemu wykształceniu, przebytej sumiennie ścieżce prowadzącej do uzyskania tytułu, czyli certyfikatu specjalisty czy instruktora psychoterapii uzależnień, można być zaufanym współtowarzyszem wędrówki po świecie wewnętrznym pacjenta.
Tylko wykwalifikowany terapeuta uzależnień, posiadając wiedzę na temat uzależnienia (jego specyfiki, mechanizmów działania), a także konkretne umiejętności pracy z osobami uzależnionymi, może odpowiednio dopasowywać procedury i strategie terapeutyczne.

Warto też wiedzieć, ze profesjonalizm terapeuty uzależnień to także lata nauki teoretycznej – proces certyfikacji terapeutów uzależnień. Liczne staże zawodowe w zróżnicowanych ośrodkach terapii uzależnień i placówkach zajmujących się szeroko rozumianą pomocą. Warsztaty umiejętności społecznych, treningi interpersonalne i intrapsychiczne, oraz superwizje, czyli praca pod nadzorem doświadczonego terapeuty uzależnień.

Dobry terapeuta uzależnień a jego własna terapia

Czasem słyszymy, że najlepszy terapeuta uzależnień to ten ,który sam pił, albo ćpał, bo wie o co chodzi. Nic bardziej mylnego. Każdy człowiek jest inny i jego doświadczenia życiowe też są inne.
Analizę tych doświadczeń zapewnia terapia własna terapeutów uzależnień. Terapia własna daje wgląd w siebie, w procesy psychologiczne zachodzące w człowieku. Uczy czego chciałbym doświadczać w terapii i co jest skuteczne. Uczy także pokory wobec świata, oraz tego, ze każdy jest inny, ale każdy ma również problemy. Terapeuta również. Jednak terapia własna pokazuje ,ze można nad nimi pracować. Wniosek jest taki, że mogą być terapeuci z doświadczeniem uzależnienia lub bez nałogu, którzy przepracowali swoje problemy lub nie.

Dzięki swojemu wykształceniu i umiejętnościom, dobry terapeuta uzależnień potrafi wybrać konkretne interwencje w pracy z osobą uzależnioną, podążać za jej potrzebami oraz wyznaczonymi celami. Posiada zdolność spotkania się z pacjentem na tym samym poziomie, dopasowując się do indywidualnych, aktualnie pojawiających się potrzeb pacjenta.

Wybór odpowiedniego terapeuty uzależnień stanowi istotny czynnik w procesie leczenia uzależnień. Żadna terapeutyczna interwencja nie będzie skuteczną drogą pomocy, jeśli między terapeutą i pacjentem nie wytworzy się most porozumienia, akceptacji i wzajemnej współpracy w drodze do realizacji ustalonych celów terapeutycznych.

Szacunek, empatia, autentyczność, zrozumienie, udzielanie wsparcia, okazywanie troski, profesjonalizm połączony z podążaniem za potrzebami pacjenta, wydobywanie jego zasobów na światło dzienne- wszystkie te cechy dobrego terapeuty umożliwiają wspólne kroczenie przed siebie i przyglądanie się życiu pacjenta. Wzajemnie na siebie działając wspólnie decydują o całym przebiegu terapii uzależnień, a także jej końcowym efekcie.

Na koniec dodam, że wszyscy terapeuci Alma Libre Terapia Uzależnień  spełniają kryteria profesjonalizmu od strony certyfikacji i nauki. Czy spełniają pozostałe? Bardzo byśmy chcieli. Ale ocenę tego kryterium pozostawiamy Wam.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Ocen: 16, średnia: 5,00 z 5

Loading...

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 16

No votes so far! Be the first to rate this post.