Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Droga do celu, czyli fazy trzeźwienia

Celem Twojego leczenia jest trzeźwienie, czyli uzdrawianie Twego życia na płaszczyźnie fizycznej psychicznej i duchowej. Aby zacząć uzdrawiać i zmieniać swoje życie należy znaleźć odpowiedzi na pytania:

Czy JA chcę przestać pić, brać, palić, grać?
Czy JA chcę przestać dla siebie, dla kogoś?
Dlaczego JA chcę przestać?

Gdy znajdziesz odpowiedzi na te pytania i wynikać z nich będzie jednoznacznie, że chcesz przestać pić i brać dla siebie i z troski o siebie, oznaczać to będzie, że właśnie postawiłeś pierwszy, mały kroczek na drodze do trzeźwości.

 

Fazy trzeźwienia – proces wychodzenia z nałogu

Trzeźwienie jest procesem, w którym przez kilka pierwszych miesięcy zachodzą w mózgu zmiany chemiczne, mające duży wpływ na Twoje odczucia myślenie i zachowania. W pierwszym roku trzeźwienia można odróżnić pięć następujących faz:

Odwrót
Miesiąc miodowy
Mur
Przystosowanie
Rozwiązania

Fazy dla każdego przebiegają trochę inaczej – indywidualnie, te podane tutaj zostały opracowane na bazie uzależnienia od alkoholu, jednak także osoby uzależnione od innych środków przeżywają podobny proces.
Nie należy też się ich obawiać, gdy jesteś w terapii. Z relacji wielu pacjentów wynika, że przechodzenie ich w terapii jest łagodniejsze. Głownie za sprawą wsparcia grupowego lub indywidualnego.

Faza odwrotu, trwająca około dwóch tygodni jest ciężkim okresem, bowiem często występuje zespół abstynencyjny, depresja, zmienne nastroje, kłopoty ze snem, problemy na tle somatycznym. W tej fazie człowiek cierpi, bo przestał pić lub brać i robi to na siłę – „w zaparte”.

Miesiąc miodowy jest to okres pełen euforii, optymizmu i pewności siebie. W tym okresie przypływ energii powoduje, że ludzie zapominają o chorobie, nadmiernie angażują się w różne sprawy i zdarza się, że przerywają leczenie, by z powrotem wkroczyć na drogę prowadzącą do powrotu do nałogu.

Mur to trudny okres trzeźwości, bowiem po miesiącu miodowym następuje spadek energii i pewności siebie. Faza ta cechuje się brakiem jasności myślenia oraz niechęcią do robienia nawet tych rzeczy, które zwykle sprawiały przyjemność, czy dawały satysfakcję. Najważniejsze to wiedzieć, że ten dyskomfort psychiczny to coś naturalnego, coś co jest nieodłączną częścią procesu trzeźwienia i dowodem na to, że trzeźwienie przebiega prawidłowo.

Następna faza to przystosowanie. Po przejściu muru zaczyna się dużo spokojniejszy okres trzeźwienia. Wraca energia, wiara w siebie i we własne możliwości (czasami pojawia się niebezpieczna, nadmierna pewność siebie). Jest to dobry okres na wytyczenie sobie konkretnych zadań na najbliższą przyszłość. Czasami w tej fazie występują kłopoty w kontaktach z otoczeniem.

Jest to przeważnie spowodowane tym, że ludzie z najbliższego otoczenia nie są w stanie zaakceptować od razu, tylu pozytywnych zmian wynikających
z trzeźwienia, z pracy nad sobą. Bardzo pomocne w tej sytuacji jest włączenie się najbliższych w proces leczenia, poprzez edukację oraz pracę nad sobą (terapia, dla osób współuzależnionych, terapia DDA).

Ostatnia faza to rozwiązania. Jest to okres dalszego rozwoju intelektualnego i duchowego – odkrywania zainteresowań (lub odnawiania dawnych), nawiązywania nowych przyjaźni. Jest to okres umacniania trzeźwości poprzez korzystanie z pomocy innych ludzi. W tym czasie ustalają się pozytywne zmiany, co ma ogromny wpływ na poczucie własnej wartości, na stabilizację stosunków rodzinnych, społecznych i zawodowych.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Ocen: 9, średnia: 4,67 z 5

Loading...

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 8

No votes so far! Be the first to rate this post.