Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

ERNEST CHALOT

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień KBdsN.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Politologia w zakresie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Doświadczenie zawodowe rozpoczął 16 lat temu na „ulicy” pracując z dziećmi, młodzieżą i rodzinami zagrożonymi marginalizacją społeczną i uzależnieniem. Obecnie pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności z dorosłymi uzależnionymi.

„W swojej pracy skupiam się na emocjach. Stosuję podejście eklektyczne łącząc w sobie nurty terapi Gestalt, Poznawczo-Behawioralnej, Terapii Schematów, Psychodramy, Analitycznej. Skupiam się przeżywaniu „tu i teraz”, a uzależnienie trakuję jako „wierzchołek góry lodowej” ludzkich, codziennych problemów i trudności”

Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną, oraz terapię grupową osób uzależnionych od środków psychoaktywnych alkoholu i hazardu.