Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wdrożenie – 13design

Filozofia terapii uzależnień

leczenie uzaleznień chętnie wykorzystuje filozofię daytop do rozwazań, zwłaszcza społeczności terapeutyczne dla osób uzależnionych