Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Gabriela Myśliwiec

Magister psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji).

Tytuł magistra uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na specjalizacji: Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia. Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Uzależnień ukończyła w stowarzyszeniu Natanaelum- Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii. Brała udział w szkoleniu z zakresu uzależnień behawioralnych: ”Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” organizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia. Ponadto brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach doskonalących umiejętności psychoterapeutyczne.

         Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Leczenia Uzależnień SZPZLO Warszawa- Targówek, Ośrodku Terapii i Rozwoju MEDILIFE oraz w Stowarzyszeniu MONAR Izba chorych w Warszawie, prowadząc psychoterapię indywidualną oraz grupową osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie, a także psychoterapię indywidualną dla osób współuzależnionych.

W Alma Libre warszawskiej klinice leczenia uzależnień prowadzi sesje indywidualne i grupowe dla osób dorosłych uzależnionych od alkoholu,  substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie, a także dla członków rodziny osoby uzależnionej.