Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Terapia grupowa

terapia grupowa uzależnień Warszawa

Terapia grupowa uzależnień w Warszawie

Grupę można porównać do lustra, w którym uczestnik może się przejrzeć w oczach, słowach i doświadczeniach innych. Jest to najskuteczniejsza metoda w terapii uzależnień. Grupa terapeutyczna dla uzależnionych daje możliwość zdrowienia poprzez korzyści płynące z relacji z innymi ludźmi. To w grupie,(rodzinie, szkolnej klasie) kiedyś, jako dzieci doświadczaliśmy różnych emocjonalnych zranień i także w grupie mogą one zostać uzdrowione. Samotność i cierpienie spowodowane nałogiem, właśnie w grupie zostają zniwelowane i wyleczone. Grupowa praca terapeutyczna stanowi dobrą okazję do sprawdzenia, co takiego sprawia, że mamy trudność w relacjach z innymi, co czujemy w relacjach z innymi, czego się obawiamy, czego potrzebujemy od innych osób i co możemy innym zaoferować.

Grupa terapeutyczna dla uzależnionych, współuzależnionych, DDA z założenia jest miejscem, gdzie uczymy się być w relacjach, aby móc przenieść tę umiejętność do swojego codziennego życia i czerpać z nich radość.

Uczestnictwo w grupie terapeutycznej dla uzależnionych lub współuzależnionych w połączeniu z terapią indywidualną daje Tobie wiele korzyści.

Dlaczego warto przełamać strach przed grupową terapią uzależnień?

Wiele osób odczuwa lęk przed wypowiadaniem się na tle grupy, odkrywaniem swoich osobistych historii, dzieleniem się myślami i odczuciami. Lęk czy strach jest naturalną reakcją obronną człowieka, jednak warto czasem z nią powalczyć, by móc się rozwijać i dokonywać korzystnych zmian w swoim życiu. Często słyszy się, że terapia grupowa jest mniej skuteczna niż indywidualna, co na szczęście prawdą nie jest. Liczne badania zgodnie informują, że podjęcie terapii grupowej posiada szereg czynników leczących, przyspieszających proces zdrowienia – także w przypadku leczenia uzależnień. Naturalnym środowiskiem każdego człowieka są ludzie – grupa terapeutyczna staje się zatem odzwierciedleniem realnych warunków życiowych i świetną okazją do uczenia się, jak w tym środowisku zdrowo funkcjonować. Przyglądając się relacjom z innymi, wytwarzanej w nich bliskości i dostępności emocjonalnej, a także sposobie komunikowania się, można dostrzec często pewien stały wzorzec. Schemat ten może być korzystny, lecz często okazuje się, że jest mało konstruktywny i prowadzi do cierpienia- zarówno w relacjach z innymi, jak i z samym sobą. Uczenie się nawiązywania i podtrzymywania relacji jest bardzo potrzebne w wychodzeniu z uzależnienia, a dzięki ćwiczeniu tych umiejętności w grupie terapeutycznej można z większą łatwością przenosić je do życia codziennego.

Procesy zachodzące w grupie terapeutycznej tworzą odzwierciedlenie więzi z najbliższymi. Relacje między uczestnikami grupy są szczególnie istotne, a przyglądanie się im niezwykle cenne, dające wiele wskazówek odnośnie własnego funkcjonowania.

To właśnie kontakt z drugą osobą jest przeciwieństwem trwania w uzależnieniu.

 Ogrom badań wskazuje na to, że sporą rolę w procesie trzeźwienia odgrywa kontakt z drugim człowiekiem. Ludzie, by się rozwijać potrzebują tworzenia więzi społecznych- najlepiej bliskich, bezpiecznych, dających wsparcie i zrozumienie. Grupa terapeutyczna jest pewnego rodzaju „bezpieczną bazą”- każdy uczestnik ma podobny cel, zbliżony problem, który chce rozwiązać. W grupie terapeutycznej wszyscy są równi- nie ma lepszych i gorszych. Osoby dołączające do grupy uświadamiają sobie z czasem, że nie są jedynymi na świecie osobami zmagającymi się z ciężką sytuacją, jaką jest uzależnienie. Wręcz przeciwnie, okazuje się, że takich osób jest mnóstwo, co wyzwala ogromną ulgę, poczucie zjednoczenia, a także zmniejsza poczucie osamotnienia i dźwigania problemu uzależnienia na własnych, samotnych barkach.

Grupa daje poczucie spójności i przynależności. O wiele łatwiej jest stawiać czoła trudnościom będąc częścią pewnej całości, niż robiąc to w pojedynkę. W atmosferze budowanej przez grupę, pełnej akceptacji i szacunku, szanse na wyjście z uzależnienia mocno wzrastają.

Zalety spotkania grupowego dla osób uzależnionych

Wzajemne zrozumienie pomiędzy uczestnikami – swojej historii życiowej, przyczyn pojawienia się uzależnienia, a także postępu choroby poprzez szereg podobnych zachowań- występuje w grupie na bardzo wysokim poziomie. Oprócz poczucia bliskości wynikającego właśnie z pojawiającej się aktualnie podobnej sytuacji życiowej, bardzo dużą rolę w grupie terapeutycznej odgrywa nadzieja. Uczestnicy grupy mogą się wzajemnie wspierać, dając sobie coraz to lepsze dowody na to, że można żyć inaczej. Każdy sukces drugiej osoby, poradzenie sobie z podobnym problemem wzbudza nowe pokłady nadziei, wzmagając jednocześnie tak ważną w walce z uzależnieniem motywację, która jest motorem napędowym do podejmowania coraz to nowych kroków ku zmianie.

Grupa terapeutyczna jest  pewnego rodzaju zwierciadłem, które odbija nas samych w taki sposób, że możemy przyjrzeć się własnym działaniom, myślom i odczuciom.

Wzajemne spoglądanie na siebie i zwracanie uwagi na pewne błędy w myśleniu uruchamia całą machinę przemyśleń u osoby uzależnionej, rozwijając tym samym swoje „Ja obserwujące”. Wzmacnia to skierowanie uważności na siebie, zwiększa samoświadomość- a to już pierwszy krok ku modyfikacji swoich przekonań oraz zmiany zachowań.

Osoba uzależniona, opowiadając innym kawałek swojej historii, dzieląc się z grupą terapeutyczną swoimi odczuciami i myślami, daje sobie szansę na usłyszenie o tym, co jest dla niej tak naprawdę w życiu ważne. Rozpoznaje swoje wartości i weryfikuje, czy sposób, w jaki żyła ją do nich przybliżał, czy raczej oddalał.

Magiczne „zwierciadło” grupy stwarza odpowiednią przestrzeń, aby ten proces mógł zachodzić nieustannie, przybliżając osobę uzależnioną do obranego przez nią celu, jakim jest zmiana.