Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Jak sobie radzić ze stresem?

Na codzienność każdego człowieka składają się momenty radości, przyjemności, ale także wielu niepowodzeń i trudnych chwil. Każdy z nas doświadcza stresu – mimo dokładania wszelkich starań, by uniknąć ryzykownych sytuacji i zagrożeń, jest on nieodłącznym elementem życia. Jak więc poradzić sobie ze stresem na co dzień?

Czy można żyć bez stresu?

Doświadczanie stresu jest naturalnym zjawiskiem, którego nie da się wyeliminować z codziennej egzystencji. Każda dokonana w życiu zmiana (wzbudzająca przyjemne bądź nieprzyjemne emocje) powoduje większy lub mniejszy stres, ponieważ to, co nowe i nieodkryte w sposób naturalny budzi lęk i niepewność.

Czym jest stres?

Czym tak naprawdę jest stres i jak się on objawia? Stres zalicza się do jednych z podstawowych, biologicznych reakcji organizmu. Kiedy człowiek doświadcza zjawiska stresu, jego funkcjonowanie zmienia się nie tylko w sferze psychicznej, ale także fizjologicznej, emocjonalnej i poznawczej.

Stres to obronna reakcja organizmu człowieka, który napotkał na swojej drodze pewnego rodzaju obciążenie- fizyczne bądź psychiczne. Sytuacja postrzegana przez jednostkę jako trudna, przekraczająca jej możliwości radzenia sobie i umiejętności zaradcze, automatycznie generuje stres, napięcie.

Interpretacja sytuacji stresowej oraz wiara we własne kompetencje ma kluczowe znaczenie w generowaniu napięcia

Bardzo ważnym elementem w indywidualnej reakcji stresowej jest interpretacja danego zjawiska czy trudnej sytuacji. Osoba, która interpretuje ją jako wyzwanie, a także czuje, że posiada wystarczające zasoby do poradzenia sobie z nią, będzie odczuwać niższy poziom stresu. Natomiast osoba, która nie wierzy w swoje siły i kompetencje zaradcze, a dodatkowo postrzega trudną sytuację jako kryzys – generować będzie stres o większym i bardziej szkodliwym dla organizmu nasileniu.

przeczytaj także: emocje i uczucia – o czym nam mówią?

Eustres i dystres – co to takiego?

Istnieją dwa rodzaje stresu – eustres i dystres. Eustres to tak zwany „dobry stres”, dzięki któremu nasz organizm mobilizuje się do działania. Odczuwają go jednostki bardziej pewne siebie i swoich umiejętności zaradczych. Dystres natomiast dominuje u osób bardziej lękliwych, o niższej samoocenie i poczuciu sprawczości- to stres działający demobilizująco, w sposób obciążający dla organizmu.

przeczytaj także: wewnętrzny krytyk – dlaczego sabotuje Twoją samoocenę?

Nie samo zjawisko stresu jest dla człowieka niebezpieczne, lecz sposób, w jaki na niego reagujemy.

Jak poradzić sobie ze stresem i nerwami?

Jak radzić sobie ze stresem? Jak wiemy, stresu w życiu nie da się uniknąć, gdyż niemożliwym jest uniknięcie jakichkolwiek zmian, których jesteśmy inicjatorami, bądź są dziełem czystego przypadku. Dlatego jedynym sposobem, by nie doprowadzić do negatywnych dla organizmu następstw długotrwałego stresu, jest wykształcenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nim. Niestety wiele osób przejawia w tym zakresie ogromne trudności – postrzegając sytuację jako kryzysową, przewyższającą możliwości poradzenia sobie z nią, niektórzy sięgają po bardzo destrukcyjne rozwiązania, które mogą doprowadzić do poważnych dysfunkcji, chorób psychicznych lub fizycznych.

Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem

Jednym z niekonstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem może być wyrażanie napięcia w postaci agresji czy autoagresji, bądź tłumienia go, np. poprzez nadużywanie alkoholu czy też branie narkotyków. Wykształcenie takiego schematu radzenia sobie z kryzysami i zmianami życiowymi prowadzi do niższego poczucia sprawczości, a w efekcie coraz mniejszej kontroli nad własnymi emocjami.

zobacz też: odwaga i lęk w życiu osoby uzależnionej

ABY STRES NIE ZDOMINOWAŁ ŻYCIA A STAŁ SIĘ JEGO KORZYSTNYM, ROZWOJOWYM ELEMENTEM NALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM ZMIENIĆ SWÓJ SPOSÓB MYŚLENIA.

Zmieniając swój tok myślenia, a także przekonania na temat własnej skuteczności, można również wpłynąć na intensywność odczuwanych emocji, a w ostateczności na podejmowane działania. Konkretne zmiany, jakie można wprowadzać w sferze poznawczo- emocjonalnej, ułatwiające utrzymanie poziomu stresu na optymalnym poziomie, to m.in.:

  • nauczenie się kontroli swoich myśli – zapanowanie nad katastroficznymi, często nieracjonalnymi wizjami, pełnymi lęku i niepokoju, co pozwoli na podtrzymanie racjonalnego myślenia i poszukiwanie adekwatnych do sytuacji problemowej rozwiązań,
  • zaprzestanie porównywania się z innymi, co generuje często ogromne napięcie, negatywne myśli o sobie,
  • praktykowanie bycia „tu i teraz”, bez skupiania się na trudnej przeszłości, a także niepewnej przeszłości,
  • zaprzestanie nadmiernego uogólniania („nigdy mi się to nie uda”), a zamiast tego skupienie się na możliwościach i konkretach,
  • odejście od praktyk czytania w myślach – interpretowania zachowań ludzi i doświadczanych zdarzeń w sposób dla siebie niekorzystny.

Na pozytywne radzenie sobie ze stresem i kryzysami sposobem jest nie tylko zmiana myślenia, ale także podjęcie działania – czyli profilaktyka stresu i jego obniżanie

Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem

Warunkiem korzystnego zwalczania stresu jest szybka reakcja w razie pojawienia się jego pierwszych symptomów (w sferze emocji, myśli, zachowań, czy też objawów w ciele), odnalezienia jego przyczyny napięcia oraz wprowadzenia zmiany.

Obniżeniu poziomu napięcia wywołanego przez sytuację stresową może sprzyjać wiele działań:

  • aktywność fizyczna
  • relaks w postaci medytacji
  • rozmowa z drugim człowiekiem o przeżywanych aktualnie emocjach
  • zajęcie się swoim hobby.

Każda osoba odmiennie reaguje na stres, a przede wszystkim powinna wytworzyć indywidualne, skuteczne dla siebie sposoby radzenia sobie z nim.

Oprócz bezpośredniej odpowiedzi na już pojawiający się stres, zalecane jest także, by w miarę możliwości jemu przeciwdziałać, czyli stosować antystresową profilaktykę. Zaliczać się do niej będą m.in.: sprawianie sobie codziennych przyjemności, utrzymywanie kontaktu z naturą, zdrowe odżywianie, utrzymywanie bliskich relacji z ludźmi, umiejętne rozporządzanie swoim czasem, pozytywne nastawienie do świata, przyzwolenie na popełnianie błędów, a także akceptacja rzeczy, na których nie można mieć wpływu.

Nasz umysł, pokierowany w odpowiedni sposób, potrafi zapewnić nam długie, satysfakcjonujące życie, w którym kryzysy będą stanowić część rozwoju osobistego. Nasze życie składa się w mniejszości z tego, co nam się przydarza, w większości natomiast z tego, jak ze zdarzenia interpretujemy- to właśnie nasze podejście stanowi klucz do szczęścia i zdrowej psychiki.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.9 / 5. Vote count: 40

No votes so far! Be the first to rate this post.