Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

 

Jak wygląda terapia uzależnień i jej etapy?

Odpowiedź, którą dajemy w tym artykule, jest pewnym przybliżeniem. Każdy przechodzi terapię w indywidualny sposób. My przedstawiamy zarys proponowany i sprawdzony w naszym gabinecie Alma Libre Terapia i leczenie uzależnień w Warszawie.

Jak wygląda terapia uzależnień – początek…

Osoby uzależnione zgłąszające się na terapię uzależnień często myślą, że będzie to szybki, krótkotrwały proces.

Mają wyobrażenie, że terapia uzależnień pomoże im przestać spożywać alkohol lub zażywać narkotyki, a kiedy to się zacznie udawać – terapia się skończy.

A jak wygląda terapia uzależnień w rzeczywistości? Przede wszystkim psychoterapia uzależnień to dłuższa podróż. Podróż, która posiada różne przystanki, etapy, upadki i wzloty, momenty utknięcia.

Psychoterapia ma także te oczyszczające, dające poczucie ruchu i wolności.

Psychoterapia uzależnień to spotkania indywidualne z terapeutą oraz psychoterapia grupowa uzależnień.

Cały proces terapeutyczny można podzielić na różne etapy, w których osoba uzależniona pracuje nad różnymi obszarami swojej choroby i życia.

W zależności od indywidualnej gotowości pacjenta oraz aktualnych trudności, ścieżka ta może się u każdego różnić, układać nieco inaczej. Wspólne jest natomiast to, jak coraz więcej obszarów odkrywa się w trakcie terapii, schodząc coraz głębiej w rozumieniu i przeżywaniu swoich trudności.

 

Jak wygląda terapia uzależnień wg etapów.

 

ETAP WSTĘPNY LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Początkowy etap terapii uzależnień to przyglądanie się swojemu uzależnieniu, a także życiu, które zmieniło się pod jego wpływem.

Podczas terapii indywidualnej i grupowej osoba uzależniona ma okazję zobaczyć pod lupą miejsce, do którego dotarła poprzez swoje picie czy ćpanie. Często odbywa się to poprzez nazywanie szkód wywołanych przez nałóg, przyglądanie się pojawiającym się przez to emocjom (smutek, wstyd, złość, żal).

Etap wstępny leczenia uzależnień to ,także w dużej mierze praca nad motywacją do leczenia i wprowadzania zmian w swoim życiu.

Dzięki terapii osoba uzależniona może nazwać swoje wartości i dojrzeć, jak odsunęła się od nich poprzez używanie substancji. Poprzez ten proces wzrasta motywacja do leczenia i trzeźwego życia.

Początki w terapii uzależnień to zatem przyglądanie się i wzmacnianie chęci do wprowadzania służących zmian w życiu, ustalanie kierunku, w jakim osoba uzależniona chciałaby dalej iść, aby jej jakość życia się poprawiła.

Dzięki terapii grupowej alkoholik czy narkoman może zyskać wsparcie, poczuć się mniej samotnie, zobaczyć, że „inni mają podobnie”.

Grupa terapeutyczna pełni ważną rolę w procesie podtrzymywania motywacji do abstynencji i leczenia.

W początkowym okresie terapeutycznym istotna jest także psychoedukacja. Osoba uzależniona może dowiedzieć się czym jest uzależnienie i jego objawy. Poznać zjawisko głodu alkoholowego.

Jest to szansa na naukę rozpoznawania włąsnych objawów głodu, a także samoobserwacji siebie pod tym kątem. Radzenie sobie z głodem alkoholowym to etap w terapii uzależnień, który od początku leczenia pełni ważną rolę w nauce radzenia sobie z nałogiem.

 

ETAP PODSTAWOWY LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Jak wygląda terapia uzależnień w środkowym etapie?

Dalsza terapia uzależnień, to z jednej strony kontynuacja poprzednich elementów – praca w obszarze głodu alkoholowego, emocji.

W kolejnym etapie pojawiają się jednak dalsze kroki w obszarze przyglądania się swojemu uzależnieniu, ale także życiu w szerszej perspektywie.

Kolejne „przystanki” w terapii to wyraźniejsze zobaczenie siebie i swojego picia, czy zażywania narkotyków.

Osoba uzależniona zaczyna coraz bardziej realnie widzieć swó nałóg i życie toczące się obok niego. Na tym etapie następuje praca nad wszelkimi mechanizmami uzależnienia – wypieraniem, zaprzeczaniem, minimalizowaniem, nierealistycznym widzeniem siebie, nałogowym regulowaniem emocji.

Następuje przyglądanie się swoim zasobom, które pomagają w życiu, a także mogą być wspierające w walce z nałogiem. To także czas odkrywania pewnych deficytów czy braków, które przeszkadzają w zdrowieniu.

Urealnianie obrazu siebie to również ważny element terapii uzależnienia. Osoby uzależnione często mają skrajny obraz siebie – jestem okropny vs jestem wszechmocny.

Początki poszukiwania prawdziwego Ja. Odkrywanie kim jestem i czego chcę. Co wychodzi mi dobrze a z czym mam kłopot. Co jest dla mnie ważne i do czego chcę dążyć – na to również jest miejsce w psychoterapii.

 

ETAP POGŁĘBIONY LECZENIA UZALEŻNIEŃ

…a jak wygląda terapia uzależnień na ostatnim etapię?

Dalszy krok w pracy nad sobą i swoim nałogiem to terapia na etapie pogłębionym. Osoby uzależnione, które kontynuują terapię, pracują w na tym etapie nad głębszymi problemami, które często doprowadziły je do uzależnienia.

Uzależnienie, depresja, choroby somatyczne czy inne dolegliwości to najczęściej tylko objawy głębiej leżących, przewlekłych trudności.

Terapia pogłębiona w formie indywidualnej i grupowej to okazja do dotarcia do samego centrum Ja. To podróż w różne zapomniane i mało odwiedzane miejsca w swoim wnętrzu.

Ale także te, które są trudne, mroczne, odpychające i popychające w kierunku sabotażu swojego życia.

Ubierając to w konkrety – etap pogłębiony terapii uzależnień to przyglądanie się swoim schematom zachowań, sposobami wiązania się z ludźmi i wchodzenia w bliskie relacje. To praca nad emocjami, sposobami ich regulowania, doświadczania, nazywania i wyrażania. To także nauka komunikowania siebie w relacjach. Swoich emocji, potrzeb, sięgania po nie w relacji z samym sobą i z najbliższymi.

Szczególną moc uzdrawiającą na tym etapie posiada grupa terapeutyczna. To właśnie dzięki byciu w grupie możliwe jest przepracowanie swoich schematów emocjonalnych i relacyjnych, które w sposób niesłużący do tej pory kierowały życiem osób uzależnionych.

Doprowadzając je do sięgania po zastępcze sposoby radzenia sobie – picie, używanie narkotykó, leków, uzależnienia behawioralne.

Grupa terapeutyczna dla uzależnionych to bezpieczne miejsce, gdzie można dostrzec swoje funkcjonowanie i emocjonalne reakcje, a także zacząć je zmieniać. Próbować reagować inaczej – inaczej niż do tej pory czuć, pozwalać sobie doświadczać, uczyć się ufać, dbać o swoje granice, zaspokajać swoje potrzeby.

To także czas i miejsce, gdzie można pracować nad swoją asertywnością. Odmawianie i stawianie granic jest ważne nie tylko w syytuacjach dotyczących używek. Umiejętność asertywnego reagowania służy harmonii i byciu w zgodzie ze sobą.

Grupa uczy również nie wchodzenia w pozycję „wytrzymywacza”, lecz swobodnego przepływu swoich myśli i uczuć, w sposób nieraniący innych. Często traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa sprawiają, że trudno jest wyrażać siebie, dbać o swoje granice czy być blisko z innymi ludźmi w sposób bezpieczny.

Terapia uzależnień na etapie pogłębionym daje możliwość zdobycia tego korektywnego doświadczenia, aby móc iść z nim życie i tam budować siebie (ze sobą i światem) na nowo.

 

JAK WYGLĄDA TERAPIA UZALEŻNIEŃ A DALSZY ROZWÓJ

Terapia pogłębiona to nie koniec przygody w poznawaniu i rozwijaniu siebie. Poza psychoterapią możliwe jest także angażowanie się w szereg warsztatów rozwojowych, wzmacniających umiejętności w obszarze emocji, relacji, własnej tożsamości, samooceny.

Dla przykładu w Alma Libre terapia i leczenie uzależnień w Warszawie tworzymy grupę dalszego wspierania, dla osób które ukończyły terapię.

Grupa wsparcia po terapii , pomaga w wyborze i podtrzymywaniu dalszego rozwoju. Człowiek ,który się rozwija, to człowiek ,który z większą świadomością czerpie radość ze zdrowego życia.

Wspierający jest także udział w spotkaniach wspólnoty Anonimowych Alkoholików lub Anonimowych Narkomanów.

Poszukiwanie dobrych, trzeźwych relacji wzmacnia trzeźwe życie.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.