Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Joanna Barucka

Pedagog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Posiada Certyfikat PARPA (nr 1481), ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Uzyskała tytuł magistra pedagogiki studiując na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących uzależnień behawioralnych, Programu Ograniczania Picia, a także Krótkoterminowej terapii par.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Rembielińskiej, prowadząc psychoterapię indywidualną dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i leków, a także psychoterapię osób współuzależnionych – członków rodziny osób uzależnionych. Prowadziła grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych, a także warsztaty asertywnych zachowań, radzenia sobie ze złością czy zapobiegania nawrotom choroby. Odbywała staż kliniczny w WOTUiW w Pruszkowie.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji klinicznej. Bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach podnosząc swoje kwalifikacje i rozwijając umiejętności terapeutyczne.

Aktualnie prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oraz uzależnień behawioralnych (hazard, internet).

„Psychoterapeuta uzależnień to dla mnie „pomagacz”, doświadczony towarzysz, który pomoże Ci odkryć prawdę o samym sobie. To ten, który wspiera Twoją autonomię, odwołując się do Twoich doświadczeń i płynącej z nich wiedzy o sobie i o życiu. Wspólne spotkanie w relacji terapeutycznej to czas budownia Twojej dojrzałej niezależności, rozwijanie odwagi do podejmowania własnych decyzji, a także pomoc w budowaniu wewnętrznych zasobów, dzięki którym sam któregoś dnia stwierdzisz, że terapia nie jest Ci już potrzebna…”