Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Katarzyna Puławska-Popielarz

Superwizor

Katarzyna Puławska-Popielarz ukończyła Uniwersytet Warszawski- Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (1979).
Specjalista psychoterapii uzależnień.

Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacji w Kazuniu- Bielany od 1988..

Kierownik zespołu terapeutycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie od 1996 do 2017

 

Wieloletni superwizor Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii.

Wykładowca akademicki, wykładowca CMKP

Szkoleniowiec z zakresu terapii uzależnień w ramach systemu certyfikacyjnego specjalistów/ instruktorów uzależnień.

Prowadzenie staży studenckich i praktyk zawodowych w ramach Młodzieżowego Ośrodka w Kazuniu i Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

Prowadzenie staży klinicznych w ramach certyfikacji w zakresie terapii uzależnień rekomendowanych przez KBPN

Ponad 40 letni staż pracy w obszarze uzależnień ( leczenie i profilaktyka)
Autor licznych publikacji w zakresie literatury poświęconej terapii uzależnień i leczenia HIV/AIDS
V-ce Prezes Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności
V-ce Prezes Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych
Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego PTN AIDS.