Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Kiedy uzależnienie sprawuje władzę nad uczuciami- jak działa mechanizm nałogowego regulowania emocji. Kiedy leczenie uzależnień może Tobie w tym pomóc.

Leczenie uzależnień to w dużej mierze praca nad emocjami. W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie dlaczego osoby leczące uzależnienia przywiązują tak dużą wagę do pracy nad emocjami i uczuciami. Poznasz i zrozumiesz mechanizm nałogowego regulowania emocji.
Ludzkie organizmy to tak naprawdę zarazem skomplikowane i niezbyt skomplikowane biologicznie maszyny- naturalne jest, że raczej unikamy czynności, sytuacji i stanów, które w jakiś sposób wywołują w nas poczucie dyskomfortu, a dążymy do tego, co sprawia nam przyjemność. Aby osiągnąć i utrzymać dobrostan psychiczny wykonujemy codziennie szereg działań: spotykamy się z bliskimi, uprawiamy sport, śmiejemy się, czytamy interesujące książki, słuchamy muzyki, rozwijamy hobby. Każda z tych aktywności wymaga poświęcenia pewnej ilości czasu oraz wykrzesania z siebie odrobiny wysiłku – aby poprawić swój nastrój lub utrzymać go na satysfakcjonująco wysokim poziomie, trzeba włożyć w to pewne pokłady energii.

Osoby uzależnione manipulują swoimi uczuciami, emocjami i stanami emocjonalnymi w sposób nałogowy.

Mechanizm nałogowego regulowania emocji i uczuć u osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków  działa w taki sposób: regulowanie uczuć następuje w sposób nałogowy, czyli za pomocą substancji psychoaktywnej. Chemiczne manipulowanie swoim nastrojem występuje u osób uzależnionych najczęściej w dwóch sytuacjach- kiedy celem jest poprawienie własnego samopoczucia, lub chęć uniknięcia nieprzyjemnego stanu psychicznego (napięcia, stresu, niepokoju, lęku, strachu czy też nieprzyjemnych odczuć wynikających z pojawienia się objawów zespołu odstawiennego).

Osoby uzależnione od alkoholu, hazardu czy narkotyków traktują używkę jako środek samoleczący, poprawiający nastrój, niwelujący nieprzyjemne odczucia płynące z ciała oraz psychiki. Znoszenie trudnych emocji jest dla nich wyjątkowym wyzwaniem przez zwiększoną nadwrażliwość na bodźce- zewnętrzne czy wewnętrzne. Sytuację tą można porównać do czynności opalania się bez filtra przeciwsłonecznego- kiedy u jednych ludzi ekspozycja na słońce powoduje lekką opaleniznę, u osób uzależnionych dochodzi do oparzenia. Mówiąc prościej, osoby uzależnione są bardziej podatne na pojawienie się intensywnych emocji w odpowiedzi na różne zdarzenia życiowe i stany psychofizyczne. Pojawiające się nieprzyjemne emocje są nadmiarowe i odczuwalne jako zagrażające. Pojawiające się myśli i przekonania dotyczące nieumiejętności poradzenia sobie z nimi, aktywizują u osób uzależnionych pragnienie (a potem nawet przymus) sięgnięcia po alkohol czy narkotyk, czy grę hazardową w celu doznania ulgi.

Dodatkowe oczekiwania co do samego działania substancji i poprzednie pozytywne wspomnienia związane z przyjemnym stanem doświadczanym po jej zażyciu, nakręcają spiralę nałogowego regulowania emocji, prowadząc do uruchomienia działań nastawionych na zdobycie, a później zażycie substancji psychoaktywnej.
Tego rodzaju ucieczka od przykrych uczuć i psychicznego dyskomfortu staje się regularnie stosowanym schematem radzenia sobie. Wizja doświadczenia ukojenia w szybki i bezwysiłkowy sposób za pomocą używki, staje się dla osoby uzależnionej bardzo kusząca.
Należy sobie jednak zdać sprawę z tego, że będąc uzależnionym od alkoholu czy narkotyków, doznanie realnej, długo odczuwanej ulgi jest niemożliwe- tolerancja organizmu na substancję wzrasta w takim tempie, że ostatecznie ulga trwa bardzo krótko, a negatywne konsekwencje picia czy brania są długotrwałe, coraz bardziej obciążające i dotkliwe.

Schemat mechanizmu nałogowego regulowania emocji i uczuć można przedstawić tak:

mechanizm nałogowego regulowania emocji - schemat nałogowego regulowania uczuć

Znając mechanizm nałogowego regulowania emocji i uczuć łatwiej będzie Ci przerwać to błędne koło.
U osób uzależnionych od hazardu sytuacja wygląda bardzo podobnie. Towarzysząca podczas grania euforia, iluzorycznie pomaga zapomnieć o problemach, odrywa na chwilę od otaczającej rzeczywistości. Ostatecznie staje się podstawowym źródłem dobrego samopoczucia, a myśl o graniu automatycznie pojawia się w sytuacjach odczuwanego stresu i napięcia. Niestety wszelkie konsekwencje, jakie pociąga za sobą nałogowe granie powodują odwrotny skutek- wzrost złego samopoczucia, lęk, bezsilność, co na nowo uruchamia mechanizm nałogowej regulacji emocji i wzmaga dalsze podtrzymywanie uzależnienia.

Warto nauczyć się konstruktywnie radzić z emocjami!

Pełnią one w życiu człowieka wyjątkowo ważną rolę i są istotnym elementem świata przeżyć wewnętrznych. Leczenie uzależnień z pewnością w tym pomaga.

Alkohol i narkotyki jako środki znieczulające zobojętniają emocjonalnie, zamrażając emocje i blokując do nich dostęp. Nie oznacza to jednak, że nieprzyjemne uczucia znikają na zawsze- zepchnięte na chwilę do nieświadomości ujawniają się, kiedy alkohol czy narkotyk przestaje działać. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ w takiej sytuacji ponownie pojawia się potrzeba zmniejszenia ich intensywności- w głowie osoby uzależnionej kiełkuje pomysł, że dyskomfort psychiczny zniweluje najszybciej za pomocą używki. W ten sposób błędne koło nałogowej regulacji uczuć zamyka się, powodując stan nieustającej „huśtawki emocjonalnej”, wywołującej poczucie chaosu, zagubienia i męczącego napięcia. Nie pozwól aby mechanizm nałogowego regulowania emocji definiował to co czujesz i myślisz.

Zamrożone przez alkohol, narkotyki czy patologiczny hazard emocje nie są przeżywane w adekwatny sposób, przez co ich rola w życiu człowieka nie jest spełniana. Dzięki emocjom podejmujemy ważne decyzje, oceniamy co jest dla nas ważne, odkrywamy swoje wszelkie pragnienia i potrzeby. Każda emocja jest informacją, nawet ta mniej przyjemna- to właśnie strach pomaga nam wykrywać zagrożenie, złość ukazuje nam sytuacje, w których ktoś przekracza nasze granice, a zazdrość odkrywa nasze potrzeby, komunikując to, co dla nas jest ważne i wartościowe (a czego nam na ten moment brakuje). Odczuwanie emocji rozwija i pomaga poznawać siebie, reagować adekwatnie na otaczający nas świat i ludzi.

Co zrobić, żeby środki psychoaktywne lub hazard przestały kontrolować uczucia?

Podjęcie terapii uzależnienia jest pierwszym krokiem ku przerwaniu automatycznej, nałogowej regulacji emocjonalnej.
Leczenie uzależnienia, czy to leczenie alkoholizmu, leczenie narkomanii czy leczenie hazardu, poprzez podjęcie terapii uzależnień daje ogromną szansę na przywrócenie emocjonalnej równowagi, a także nauczenie się zdrowego, konstruktywnego reagowania na własne emocje. Terapia uzależnień pomaga w rozbrojeniu mechanizmu nałogowej regulacji emocji- pozwala przyjrzeć się aktualnej sytuacji życiowej, swoim kompulsywnym reakcjom w momentach napięcia i stresu. Rozpoznawanie uczuć oraz konstruktywne radzenie sobie w chwilach zagrażających trzeźwości jest jednym z głównych celów terapii, dzięki któremu osoby uzależnione mogą uzyskać odpowiednie narzędzia do walki z nałogiem.

Terapia uzależnień to nauka doświadczania i wyrażania emocji w nowy, korzystny dla zdrowia i dający satysfakcję sposób. To przeżywanie zamiast odcinania się, radzenie sobie z frustracją, gniewem, euforią, w zamian za ucieczkę w nałóg. Terapia uzależnień pozwala zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności, dzięki którym znowu można stąpać stabilnie po ziemi, wychodząc ze świata uzależnienia do nowej, pełniejszej oraz jakościowo lepszej rzeczywistości.

Dlaczego konieczna jest terapia uzależnień?

Samo utrzymywanie abstynencji od alkoholu czy narkotyków to podjęcie pierwszego, dużego kroku- nadal jednak niewystarczającego, by wprowadzić zmiany potrzebne do rozpoczęcia procesu trzeźwienia.

Abstynencja i trzeźwość to dwa różne stany- nieprzyjmowanie substancji psychoaktywnej nie gwarantuje w żaden sposób rozwoju osobistego oraz wyjścia z uzależnienia. Bez terapii trudno jest zmieniać nałogowe schematy, destrukcyjne myśli oraz impulsywne reakcje emocjonalne. Organizm nie przyjmuje narkotyku, jednak oprócz tego nic się nie zmienia- w takim wypadku ryzyko nieporadzenia sobie z głodem alkoholowym lub narkotykowym, a w dalszej perspektywie powrót do regularnego zażywania jest na wyciągnięcie ręki. Stare nawyki nadal dominują nad zachowaniem, a procesami emocjonalnymi niezmiennie kieruje automatyzm nałogowej regulacji. Bez treningu zatrzymywania myśli o piciu, zmiany przekonań odnośnie zażywania substancji i własnego stosunku do uzależnienia, a także nauki konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych- to nadal stanie w miejscu. Dopóki procesy emocjonalne dominują nad wolą i intelektem, uzależnienie rozwija się dalej. Zatrzymać je może aktywny udział w procesie terapeutycznym, który pozwoli rozwinąć umiejętności kreowania zdrowego, wolnego od nałogowych schematów życia.

Dlatego terapeuci kliniki Alma Libre terapii uzależnień w Warszawie przykładają bardzo duże znaczenie do pracy nad emocjami i uczuciami. Punktem wyjścia do zmiany na lepsze, szczęśliwsze życie jest poukładanie życia emocjonalnego. Jednak, aby to nastąpiło potrzebny jest czas. Badania nad uzależnieniem pokazują, że rzeczywiście skuteczna praca nad sferą emocjonalną odbywa się na zaawansowanym etapie terapii uzależnień.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Ocen: 17, średnia: 4,76 z 5

Loading...

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 29

No votes so far! Be the first to rate this post.