Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Natalia Lewandowska

Pedagog resocjalizacyjny. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień o numerze 1070 wydany przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku. Ukończyła szkolenie w zakresie „Nowoczesnych Metod Diagnozowania oraz Terapii Uzależnienia i współuzależnienia” w Polsko- Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień „ Błękitny Krzyż”. Tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej uzyskała w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

W 2007 r. uzyskała certyfikat „Harm Reduction- coming of age” w ramach Międzynarodowej Konferencji „18 th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm”. W latach 2019 – 2021 certyfikat z zakresu „Specyficznych problemów w leczeniu uzależnień u kobiet”.

Uczestniczyła w konferencji naukowo- szkoleniowej „Psychoterapia Miejscem Spotkań” oraz odbyła trening asertywności w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Ukończyła kurs w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z zakresu Studium Pomocy Psychologicznej oraz kurs bazowych umiejętności psychologicznych w Akademii Terapii i Edukacji Psychologicznej „SYNAPSIS” , a także szkolenie na temat „Psychopatologia ogólna dla osób pracujących z osobami uzależnionymi” organizowanym przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych ZOZ.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów pracując na oddziale odwykowym dla recydywistów uzależnionych od alkoholu, prowadząc terapię indywidualną, grupową, psychoedukację i warsztaty. W kolejnych latach pracowała w Poradni Terapii Uzależnień „PETRA” w Warszawie, „Akmed” w Warszawie, w Klubach Rodzin Abstynenckich „Ostoja” i „Przebudzenie” w Warszawie oraz Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym na ul. Jagiellońskiej w Warszawie.

Od 2016 roku prowadzi własny gabinet psychoterapeutyczny pomagając w ramach terapii indywidualnej i grupowej osobom uzależnionym od substancji chemicznych, uzależnionym behawioralnie, oraz osobom współuzależnionym.

https://www.youtube.com/watch?v=MW3yK_dZ1qc

Bierze udział w licznych konferencjach, swoją pracę poddaje superwizji.

W Alma Libre prowadzę terapię indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Prywatnie ma męża, dwie dorastające córki i jest opiekunem psa rasy Springer Spaniel Angielski. Czas wolny spędza na czytaniu książek i uprawianiu sportu na świeżym powietrzu.