Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

O NAS

Człowiek nie uzależnia się od substancji: płynu, proszku, czy rośliny – uzależnienie to przede wszystkim stan umysłu. Ten stan pojawia się dużo wcześniej niż problemowe używanie czy picie. On jest przyczyną . Wraz z Wami szukamy przyczyn – nie zajmujemy się konsekwencjami. Te już znacie.

Nasz zespół to przede wszystkim doświadczeni terapeuci uzależnień. Każdy z nas, poza dyplomami i certyfikatami, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z człowiekiem uzależnionymi, nadużywającym czy zagrożonym uzależnieniem.

Naszym celem jest towarzyszenie Tobie w znalezieniu odpowiedzi na trudne pytania…to, z kolei ma pomóc w lepszym poznaniu siebie, w rozwoju osobistym, w radzeniu sobie z emocjami, we wzroście poczucia wartości. Końcowym efektem chcemy, by było większe poczucie wewnętrznego spokoju, wyciszenia sprawczości i szczęścia.

Taka filozofia pozwala naszym terapeutom uzależnień zajmować się z powodzeniem każdym uzależnieniem: od alkoholu, od narkotyków (marihuany, amfetaminy, heroiny, dopalaczy, etc), oraz uzależnieniami od czynności (uzależnienia behawioralne) hazardu, komputera, seksu…

Superwizor Zespołu terapeutów uzależnień Alma Libre

Celem zapewnienia najwyższej jakości usług terapeutycznych dla naszych Klientów oraz zgodnie z wymogami sztuki zawodowej – nasz zespół jest superwizowany przez Certyfikowanego superwizora psychoterapii.

Superwizor w psychoterapii uzależnień to specjalista terapii uzależnień o bardzo dużym doświadczeniu czuwający nad pracę i etyką zawodową danego zespołu i służący głosem doradczym, korygującym i pogłębiającym wiedzę i profesjonalizm zespołu. Naszym superwizorem jest:

 

DR ADAM KŁODECKI

Superwizor Zespołu

Olga Dylewska

Certyfikowany terapeuta uzależnień, trener grupowy

MARTA BUCHOLC

Psycholog,  Certyfikowany Terapeuta Uzależnień

BARTŁOMIEJ PIEROŻEK

Certyfikowany Terapeuta Uzależnień

JOANNA SANTURA

Certyfikowany Terapeuta Uzależnień

AGNIESZKA PIEROŻEK

Mediator Rodzinny, Coach, Pedagog – pracuje w Nurcie TSR

AGNIESZKA SEJDA

Psychoterapeuta w nurcie Ericsonowskim w Procesie Certyfikacji

ANNA POLEGANOW

Psycholog, psycholog dziecięcy

JOANNA BARUCKA

Pedagog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

MAGDALENA CHABOWSKA

Pedagog, mediator, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji

DOMINIKA BIŃKOWSKA

Psycholog, terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji, terapeuta młodzieży