Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Olga Dylewska

Certyfikowany terapeuta uzależnień, terapeuta grupowy

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i trener grupowy z 18 letnim doświadczeniem. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych. Ukończyła Studium przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz liczne szkolenia z zakresu uzależnień chemicznych i behawioralnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ambulatoryjnych i stacjonarnych placówkach leczenia uzależnień – Monar w Lipiance, Poradnia Leczenia Uzależnień „Nadzieja” w  Ostrołęce, Ośrodek Detoksykacyjno – Terapeutyczny „Janochy”. W pracy terapeuty zajmuje się prowadzeniem grupowej i indywidualnej terapii uzależnienia i współuzależnienia, przeprowadzeniem diagnozy problemowej klienta, opracowaniem indywidualnych planów terapii, psychoedukacją.
Od lat realizuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień, treningi umiejętności miękkich, szkolenia z zakresu uzależnień. Współautorka Miejskiej Strategii Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrołęki na lata 2011-2016 oraz 2017-2021.

„Terapia uzależnienia daje fascynującą możliwość poprawy jakości życia, nie tylko w obszarze używania środków odurzających. Pozwala przyjrzeć się wszystkim sferom życia i wprowadzić korzystne zmiany. Towarzyszenie w tym procesie jest dla mnie jednym z najbardziej satysfakcjonujących momentów w pracy terapeuty.”

Olga w Gabinecie Alma Libre Terapia i Leczenie Uzależnień Warszawa, zajmuje się głównie prowadzeniem grup terapeutycznych dla osób uzaleznionych, i pomocą w odnajdywaniu motywacji w trzeźwieniu.