Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

OLGA KOSTECKA

Certyfikowany

Specjalista psychoterapii uzależnień  Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomani.

Absolwentka psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na specjalizacji psychologia kliniczna.

Doświadczenie zdobywała w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie – w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Psychiatrycznej dla Osób z Podwójną Diagnozą, pracując z młodzieżą używającą alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych. Dodatkowo pracowała w Centrum Odwykowym SPZOZ w Warszawie, prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych.

Dba o doskonalenie swojej wiedzy uczestnicząc w licznych szkoleniach:

  • „Praca z młodzieżą z tendencjami suicydalnymi. Terapia samouszkodzeń”
  • „Praca psychoterapeutyczna z dzieckiem po traumie”
  • „Współuzależnienie – praktyka pomagania”

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W życiu prywatnym miłośniczka dalekich podróży, jogi i literatury.”