Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Paweł Przybysz

Terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji.

Ukończył Program Rozwoju Osobistego przy ETOH w Warszawie / 2007 /, Studium Pomocy Psychologicznej przy IPZ w Warszawie / 2008 /, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy IPZ w Warszawie / 2009 / Studium  Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej w Warszawie – kierunek terapeuta zajęciowy. Odbywał  1,5 roczny staż kliniczny w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

   Posiada  blisko 15-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, doświadczającymi przemocy, DDA/DDD. Doświadczenie zawodowe zdobywał w prywatnych i publicznych poradniach i ośrodkach terapii uzależnień i współuzależnienia, ośrodku dla osób bezdomnych, zakładach karnych, klubach abstynenta. Założyciel Fundacji Step by STEP. Współpracował z PIK Wilanów, DKRPA  dz. Ochota, ZId/sPP dz. Ochota, DKDS dz. Ochota w Warszawie.  

Niezmiennie od lat podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach dot. kwestii uzależnień, współuzależnienia i przemocy. Posiada wiedzę nt. procedur Niebieskiej Karty oraz procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, ekspert w Programie TV „Ocaleni”, publikował w miesięczniku Sens i Zwierciadło, uczestnik audycji tematycznych w stacjach radiowych.

Posiada własne doświadczenia z uzależnieniem, odbył pogłębioną terapię własną.
Pracę terapeutyczną prowadzi pod kierunkiem certyfikowanego superwizora KCPU d. PARPA.