Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Co chroni przed uzależnieniem, czyli profilaktyka uzależnień

Uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy hazardu dotyka wielu osób na świecie, bez względu na rasę, płeć, wiek czy status społeczny. Nie ma konkretnej kombinacji cech osobowości, która z góry skazuje kogoś na bycie alkoholikiem czy narkomanem. Można natomiast ustrzec się uzależnienia stosując profilaktykę uzależnień
Przyczyną powstania uzależnienia nie jest również określona sytuacja czy doświadczenie. To, czy ktoś zostanie osobą uzależnioną zależy od szeregu połączonych ze sobą elementów: kombinacji cech osobowości, wzorców i doświadczeń w ciągu życia, sposobów radzenia sobie z nimi, występowania swoistych czynników ryzyka, ale także elementów chroniących przed uzależnieniem.

Profilaktyka uzależnień czyli czynniki chroniące przed uzależnieniem mają duże znaczenie w zapobieganiu jego powstawania. To szereg umiejętności i kompetencji, które zmniejszają prawdopodobieństwo wytworzenia u siebie destrukcyjnych schematów i nałogowej regulacji emocji.

Czynniki chroniące przed uzależnieniem

Jednym z czynników chroniących przed uzależnieniem jest wysoki poziom samoświadomości. Rozwijanie wglądu w siebie od najmłodszych lat, obserwowanie swoich potrzeb, stanów emocjonalnych, a także reakcji na zdarzenia mające miejsce w rzeczywistości zdecydowanie zwiększa poziom świadomości siebie. W tym obszarze mieści się również wiedza na temat swoich mocnych stron, możliwości, zasobów, kompetencji i umiejętności, ale również wszelkich ograniczeń.

Dzięki wysokiemu poziomowi samoświadomości, ludzie wytwarzają całościowy, realny obraz siebie. Pozwala to nie tylko na doskonalenie mniej rozwiniętych umiejętności i usprawnianie deficytów, ale także akceptację siebie jako człowieka. Osoba znająca swoją wartość, ale przede wszystkim siebie samego, posiadająca wewnętrzną zgodę na realny obraz siebie, w zdecydowanie mniejszym stopniu będzie miała potrzebę sięgania po środki psychoaktywne.

Zdrowa regulacja emocjonalna to ważny element profilaktyki uzależnień

Innym czynnikiem profilaktyki uzależnień, który w znaczącym stopniu zapobiega powstawaniu uzależnienia jest konstruktywna regulacja emocjonalna. Pod tym pojęciem kryje się zarówno rozpoznawanie własnych emocji, nazywanie ich oraz (przede wszystkim) wyrażanie ich w zdrowy sposób.
Sama świadomość przeżywania w danym momencie konkretnego stanu emocjonalnego jest niesamowicie przydatną umiejętnością- można go wtedy nazwać, poszukać jego przyczyny, a także uruchomić sposoby radzenia sobie z nim.

Profilaktyka uzależnień to także wytworzenie kompetencji zdrowego uzewnętrzniania emocji (szczególnie tych nieprzyjemnych) jest podstawą stabilnego i spokojnego życia psychicznego. Dzięki świadomości swoich emocji, posiadania szerokiego wachlarza sposobów ich wyrażania, a przede wszystkim umiejętności zastosowania ich w życiu, ludzie nie potrzebują alkoholu czy narkotyków by zaznać ulgi.

Świadomość społeczna jako czynnik chroniący przed uzależnieniem

Kolejny, nie mniej ważny element ochraniający popadnięcie w nałogowe schematy stanowi społeczna świadomość. Pod tym pojęciem kryje się umiejętność tworzenia relacji interpersonalnych, budowanie sieci wsparcia i głębszych relacji, ale także wszystko, co temu sprzyja: tolerancja, szacunek, otwartość wobec drugiej osoby. Istotna jest również rola obserwacji w kontaktach z innymi- rozpoznawanie wpływu zachowań innych ludzi na nasze emocje i działania, a także naszych oddziaływań na otaczającą nas społeczność.

Badania prowadzone w temacie uzależnień dochodzą zgodnie do jednego wniosku: kontakt to przeciwieństwo uzależnienia. Posiadanie umiejętności nawiązywania kontaktu z ludźmi, otwartości na świat i relacje stanowi bardzo ważną siatkę chroniącą przed uzależnieniem- któremu w przeciwieństwie do wyżej wymienionych cech sprzyja samotność i izolacja.

Jakie cechy i umiejętności miękkie chronią przed wpadnięciem w nałóg?

Czynnikami zmniejszającymi podatność na uzależnienie są także: odpowiedzialność za siebie, zdolność do podejmowanie decyzji, umiejętność proszenia o pomoc. Osoba postrzegająca siebie jako jednostkę odpowiedzialną za swoje życie, będzie bardziej skłonna do lokowania sprawczości w swoim wnętrzu, a nie w otoczeniu. Dzięki temu, będzie mogła skuteczniej podejmować różnorodne życiowe decyzje, a także wytworzy w sobie większą dojrzałość emocjonalną. Nie oznacza to jednak, że krocząc przez życie powinna z każdym problemem radzić sobie w samotności. Jest wręcz odwrotnie- osobę dojrzałą i odpowiedzialną charakteryzuje zdolność korzystania z pomocy bliskich, wytworzonej wcześniej wsparcia.

Dzięki poczuciu odpowiedzialności za swoje życie, sterowanie nim staje się łatwiejsze i mniej narażone na destrukcję. Sprzyja samodzielnemu podejmowaniu decyzji, które czynią życie bardziej satysfakcjonującym, rozwojowym procesem. Nie posiadając tych kompetencji, ryzyko uzależnienia zwiększa się- odpowiedzialność za siebie zostaje przeniesiona na bliskich, przez co o wiele łatwiej oddać się w ręce nałogu.

Co możemy zrobić jeśli mamy predyspozycje do uzależnień?

Czy jeśli istnieją tak zwane czynniki chroniące przed uzależnieniem czy istnieje profilaktyka uzależnień, można się go ustrzec lub zmniejszyć prawdopodobieństwo wpadnięcia w nałóg? Zdecydowanie tak! Rozwijanie przez całe życie wyżej wymienionych kompetencji stanowi barierę ochraniającą przed destrukcyjnymi zachowaniami.

Niestety, jednak nie wszyscy mieli zdolność (czy odpowiednie warunki) do ich wytworzenia. Nie oznacza to, że nie ma dla nich ratunku.

Osoby, które uzależniły się od alkoholu, narkotyku czy hazardu nadal mogą usprawnić swoje funkcjonowanie w zakresie czynników chroniących. Elementy profilaktyki uzależnień to głównie umiejętności i kompetencje, czyli coś, czego można się po prostu nauczyć.

Wspomaganie rozwoju w obszarach deficytowych, takich jak samoświadomość, kontrola emocji, nawiązywanie relacji z ludźmi czy budowanie sieci wsparcia, to zdecydowanie elementy do pracy terapeutycznej.
Podejmując decyzję o terapii swojego uzależnienia, stwarza się możliwości nadrobienia braków w powyższych sferach. Terapia indywidualna uzależnień i terapia grupowa uzależnień usprawnia proces nabywania i doskonalenia tych kompetencji, dzięki czemu osoba uzależniona przejmuje kontrolę nad swoim życiem, poznaje siebie w szerszym kontekście, zyskuje realny obraz siebie, który w ostateczności jest w stanie zaakceptować.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Ocen: 47, średnia: 4,89 z 5
Loading...

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 49

No votes so far! Be the first to rate this post.