Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Program terapii uzależnień

Program terapii uzależnień dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu, narkotyków (wszystkie substancje psychoaktywne oprócz leków) i uzależnień behawioralnych (np.: hazard) – Alma Libre Terapia Uzależnień w Warszawie.

Program terapii uzależnień opiera się w dużej mierze na terapii grupowej z możliwością skorzystania z form terapii indywidualnej w zależności od specyficznych potrzeb klienta. Nie jest naszym zamiarem narzucanie czegokolwiek…Ty sam wybierasz drogę jaką chcesz iść, a my – terapeuci uzależnień, psycholodzy – jesteśmy po to, by pomóc Tobie w znalezieniu i wyborze optymalnej dla Ciebie opcji. Tak ,więc poniższy program jest propozycją która pokazuje jedynie strukturę terapii – całą resztę tworzysz Ty i Twoje indywidualne potrzeby. Jest on dla Ciebie, a nie Ty dla programu. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko da się opisać, wiec w momencie kiedy zdecydujesz się na terapię uzależnień,

Twój terapeuta indywidualny wszystko Tobie wytłumaczy na pierwszych indywidualnych sesjach terapeutycznych.

Jest to szczegółowy program, jeśli jednak nie miałeś nigdy doczynienia z terapią uzależnień, zapraszamy do lektury artykułu na temat Jak wygląda leczenie uzależnień.

Realizatorzy programu terapii uzależnień:

Czas trwania programu leczenia uzależnień:

 • Faza terapii wstępnej trwa 6 miesięcy do roku czasu
 • Faza terapii podstawowej trwa od 6 miesięcy do 18 miesięcy
 • Faza terapii pogłębionej trwa od 12 miesięcy do 24 miesięcy
 • Faza wsparcia terapeutycznego trwa od 24 miesięcy do czasu kiedy będziesz się czuła lubczuł bezpiecznie

Oczekiwane efekty dla uczestników programu terapii uzależnień:

 • zbudowanie motywacji do utrzymywania abstynencji i trzeźwości
 • zrozumienie swoich problemów i próby ich rozwiązania
 • stworzenie planu zmiany swoich zachowań i próby jego konsekwentnego realizowania
 • uzyskanie pomocy, wsparcia
 • przejęcie pełnej odpowiedzialności za siebie / swoje życie
 • uświadomienie sobie mechanizmów uzależnienia
 • nabycie umiejętności intrapsychicznych (rozpoznawanie i nazywanie emocji, budowania poczucia wartości, adekwatna ocena swojego potencjału i możliwości, rozumienie siebie i swoich potrzeb, budowanie realistycznych planów)
 • nabycie umiejętności interpersonalnych (rozwiazywanie konfliktów, umiejętnośćsłuchania i rozumienia innych, asertywność, akceptacja własnej choroby i ograniczeń)
 • nabycie umiejętności komunikacyjnych (podstawy komunikacji, wiedza na temat technik budowania i utrzymywania relacji interpersonalnych)
 • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem (techniki relaksacyjne, rekreacja, umiejętność radzenia sobie z napięciem, zainteresowania i hobby)
 • nabycie umiejętności podejmowania decyzji i realistycznego planowania (umiejętność adekwatnego rozeznania sytuacji i dokonywania trafnych wyborów)

Etap wstępny – MOTYWACJA

(6 miesięcy do 12 miesięcy)

Warunki które stawia przed Tobą program  terapii uzależnień na tym etapie to:

 • chęć podjęcia terapii dla osób uzależnionych i nadużywających
 • podpisanie kontraktu terapeutycznego

Wymagania które stawia przed Tobą program terapii uzależnień na tym etapie to:

 • praca nad bieżącymi problemami
 • praca nad motywacją do zmiany
 • wyrównanie stanu psycho – fizycznego
 • nawiązanie relacji interpersonalnych w grupie
 • zapoznanie się z zasadami grupowymi
 • identyfikacja z problemem uzależnienia
 • przygotowanie się do podjęcie decyzji dotyczącej utrzymywania abstynencji

Zakres proponowanych zagadnień na tym etapie to:

 • objawy uzależnienia
 • fazy uzależnienia
 • metody radzenia sobie z myśleniem destruktywnym
 • uzależnienia zastępcze (substytuty), zachowania kompulsywne
 • wstęp do wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia
 • praca nad programem HALT i 24 H

Etap podstawowy – AKCEPTACJA

(od 6 miesięcy do 18 miesięcy)

Warunki które stawia przed Tobą program terapii uzależnień na tym etapie to:

 • podjęcie decyzji dotyczącej utrzymywania abstynencji
 • podjęcie decyzji dotyczącej odcięcia się od środowiska zagrażającego (Ty sam je określasz)

Wymagania które stawia przed Tobą program na tym etapie to:

 • praca nad bieżącymi problemami
 • praca nad motywacją do utrzymania decyzji związanej z trzeźwością
 • odcinanie od środowiska zagrażającego (wyzwalacze)
 • konstruktywna organizacja czasu i aktywności
 • podjęcie decyzji dotyczącej przejścia do fazy zaawansowanej

Zakres proponowanych zagadnień to:

 • system nałogowego regulowania uczuć
 • system iluzji i zaprzeczania
 • system rozproszonego JA
 • praca nad uznaniem własnego uzależnienia
 • nawroty choroby ,rozpoznawanie sygnałów
 • nawroty – lista wyjść awaryjnych
 • praca nad konfrontowaniem z konsekwencjami uzależnienia w rodzinie – praca nadpoczuciem winy, mechanizmami obronnymi
 • praca nad rolami psychologicznymi podejmowanymi w życiu (np: matka, pracownik…)

Etap zaawansowany  – AFIRMACJA

(od 12 miesięcy do 24 miesięcy )

Warunki które stawia przed Tobą program na tym etapie to:

 • przygotowanie najbliższych planów, wizji trzeźwego życia i wybór systemów wsparciapo terapii uzależnień
 • pełna decyzja dotycząca zmiany

Wymagania które stawia przed Tobą program na tym etapie to:

 • praca nad bieżącymi problemów
 • budowanie alternatywnego środowiska wewnętrznego i zewnętrznego
 • praca nad skryptem wewnętrznym– scenariuszem życiowym osoby uzależnionej
 • praca nad emocjami, ich rozpoznawaniem i wyrażaniem
 • rozwój osobisty
 • odcięcie się od środowiska zagrażającego (wyzwalacze)

Etap wsparcia – wsparcie i weryfikacja

(od 24 miesięcy do pełnej gotowości )

Warunki które stawia przed Tobą program terapii uzależnień na tym etapie to:

 • Spełnianie warunków i wymagań pozostałych etapów

Wymagania które stawia przed Tobą program na tym etapie to:

 • weryfikacja dotychczasowych zmian i planów terapeutycznych

W trakcie terapii mogą pojawić się następujące zagadnienia oraz tematy psychoedukacyjne

 • czym jest uzależnienie
 • regulacja emocji w uzależnieniu
 • wpływ uzależnienia na moje życie uczuciowe
 • wpływ uzależnienia na moje życie społeczne
 • wpływ uzależnienia na moje życie intelektualne
 • wpływ uzależnienia na życie innych członków rodziny (dzieci, inne ważne osoby)
 • zapobieganie nawrotom
 • moje ograniczenia
 • moje mocne strony
 • problemy w pracy zawodowej
 • struktura rodziny – idealna rodzina, oczekiwania od rodziny, pogląd na zadania rodziny
 • diagnoza ról w rodzinie
 • moje marzenia – analiza struktury potrzeb
 • praca nad życiorysem
 • uczucia
 • ustalanie granic
 • konsekwencja w działaniu
 • asertywność ( TAZA )
 • komunikacja
 • zainteresowania, hobby

dodatkową wiedzę na temat terapii i leczenia uzależnień możesz zdobyć czytając na stronie  leczenieodwykowe.pl

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Ocen: 9, średnia: 4,78 z 5
Loading...