Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

TERAPEUTYCZNA GRUPA MOTYWACYJNA DLA UZALEŻNIONYCH

PIERWSZY ETAP LECZENIA

Terapeutyczna grupa motywacyjna dla uzależnionych, często bywa pierwszym i najważniejszym etapem leczenia uzależnień.

Osoby z problemem uzależnienia podejmując leczenie uzależnień w poradni mogą uczestniczyć w terapii grupowej. Grupa motywacyjna, jak sama nazwa wskazuje, to miejsce spotkań osób, które podjęły decyzję o podjęciu leczenia i wprowadzaniu zmian w swoim życiu, w kontekście używania substancji czy problemowych zachowań.

Terapeutyczną grupę motywacyjną prowadzi certyfikowany terapeuta uzależnień. W naszym warszawskim ośrodku Alma Libre Terapia i Leczenie uzależnień spotkania odbywają się przeważnie raz w tygodniu, przez okres około 6 miesięcy.

Często osoby uzależnione mylą takie spotkania ze spotkaniami wspólnoty AA (mitingi). Warto je odróżnić- na spotkaniach AA nie ma terapeuty uzależnień, mają one charakter wyłącznie wsparciowy. Zrzeszają osoby uzależnione, które wzajemnie wspierają się w procesie wychodzenia z nałogu.

Grupa motywacyjna to grupa terapeutyczna, gdzie ważną rolę stanowi nie tylko udzielanie sobie wsparcia, ale także dziejący się proces terapeutyczny, elementy psychoedukacji, wzajemnej wymiany doświadczeń między uczestnikami. Na grupę motywacyjną mogą przyjść osoby uzależnione niezależnie od stażu abstynencji- ważne jest natomiast, by podczas odbywającego się spotkania być trzeźwym.

PIERWSZY KROK NAJWAŻNIEJSZY

To właśnie na grupie motywacyjnej osoby uzależnione stawiają swoje pierwsze kroki w trzeźwieniu, nierzadko po raz pierwszy zapoznając się z procesem terapeutycznym. Uczestnictwo w tym etapie psychoterapii grupowej uzależnienia to niezwykle ważny moment.

Na tym etapie dzieją się rzeczy niesamowite- kształtuje się abstynencja, osoba uzależniona tworzy sieć wsparcia, nawiązuje relację z terapeutą oraz (przede wszystkim!) z uczestnikami grupy.

CELE TERAPII GRUPOWEJ DLA UZALEŻNIONYCH W POCZĄTKOWYM ETAPIE

Grupa motywacyjna dla uzależnionych, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu głównie uwypuklić, wzmocnić i podtrzymać motywację do utrzymywania abstynencji, leczenia, zmiany. Motywacja nie jest stanem, lecz procesem- zmienia się w czasie. Niekiedy jest na wysokim poziomie, a czasem mocno spada obijając się o sam grunt.

Podczas uczestnictwa w grupie motywacyjnej, osoby uzależnione mają szansę przyjrzeć się swojej motywacji do abstynencji i terapii. Mogą odkryć i nazwać powody podjęcia decyzji o zmianie. Ten etap terapii grupowej to też miejsce przyglądania się kosztom ponoszonym z racji picia/ brania narkotyków/ angażowania się w problemowe czynności. Moment nazywania swoich wartości, odnoszenia się do nich w kontekście picia.

Na grupie motywacyjnej można odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytania: czemu chcę przestać pić? Co jest dla mnie w życiu ważne? Jakie ponoszę koszty z racji picia, a jakie zyski? Co przeważa w tym bilansie zysków i strat? W jakim stopniu chcę coś zmienić w swoim życiu i na ile wierzę, że mi się to uda? Czym jest dla mnie trzeźwienie? W jakim momencie życia jestem i czego chcę dalej?

Grupa motywacyjna, to większa odpowiedzialność za siebie.

Spotkania uczestników grupy to także zmiana podstawowych nawyków, co jest kolejnym elementem wspierającem trzeźwienie. Konsekwencja w regularnym przychodzeniu na spotkania to pierwsze kroki do brania odpowiedzialności za siebie, swoje postanowienia i decyzje.

Podczas grupy motywacyjnej osoby uzależnione mogą również zacząć rozpoznawać głód alkoholowy czy narkotykowy, zdobywać wiedzę na jego temat, a także odkrywać skuteczne sposoby radzenia sobie z nim. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami grupy to skarbnica wiedzy i pomysłów, z których można czerpać, wprowadzając kolejne zmiany w życie.

Istotnym elementem grupy jest także psychoedukacja. Osoby uzależnione na początkowym etapie psychoterapii grupowej dowiadują się wielu istotnych informacji na temat samego uzależnienia i procesu trzeźwienia. Poznają objawy uzależnienia, zjawisko głodu alkoholowego, roli terapii w kontekście leczenia uzależnienia.

Dzięki elementom psychoedukacji, osoby uzależnione mogą poszerzać rozumienie swojej choroby oraz samego procesu terapeutycznego, odnosząc zdobytą wiedzę do własnych doświadczeń.

Psychoterapia uzależnień mówi, że czynnikami leczącymi w terapii grupowej są między innymi naśladowanie, uczenie się od innych, zaszczepianie nadziei. Istotnym jest również uniwersalność- doświadczenie, że problem, z jakim się zmagam, dotyczy szerszej grupy osób.

Motywacyjna grupa terapeutyczna jest miejscem, gdzie wszystkie te elementy mogą się zadziać. Osoby uzależnione mają szansę doświadczyć dzielenia się nadzieją, wzajemnego wsparcia, ukojenia w bólu i trudzie na wstępnej ścieżce trzeźwienia.

Dzielenie się w czasie spotkań grupy swoimi trudnościami, napięciem, nieprzyjemnymi emocjami i zmaganiami, daje niesamowita moc oczyszczenia. Grupa motywacyjna nie tylko pozwala czerpać ze wsparcia, ale także uczy jak w praktyce nazywać i wyrażać swoje uczucia w zdrowy, nieuzależniony sposób.

Wsparcie w psychoterapii uzależnień jest bardzo ważnym czynnikiem leczącym. Regularne uczestnictwo w grupie motywacyjnej stwarza szansę stworzenia silnej podpory, nawiązania zdrowych, służących relacji- tak ważnych w pierwszym okresie leczenia, wprowadzania zmian. Buduje też grunt pod naukę do wyrażania uczuć, radzenia sobie z nieprzyjemnymi doznaniami, doświadczania dzięki temu wzajemnego zrozumienia i wzmocnienia.

Doświadczenie uczestnictwa w grupie motywacyjnej jest dla wielu osób ważnym, wartościowym przeżyciem. Niekiedy to pierwsze miejsce, gdzie można mówić o sobie w swobodny sposób, nie doznając odrzucenia ani oceny. Miejsce, gdzie można przyjść z całym bagażem swoich doświadczeń i zostać przyjętym, wysłuchanym. Miejsce, gdzie można zapłakać, a także wzmacniać swoją siłę do trzeźwienia. Zajmować się bieżącymi problemami związanymi z głodem alkoholowym, przeżywanymi napięciami, a jednocześnie zdobywać narzędzia do wzrastania w siłę do dalszej zmiany.

Jeśli chcesz wzmocnić swoją motywację do zmiany w obszarze nałogu, zdobyć wiedzę na temat uzależnienia, procesu terapii, głodu alkoholowego, poznać i rozpoznać u siebie poszczególne objawy uzależnienia, lepiej radzić sobie z głodem alkoholowym i emocjami, a także stworzyć stabilną i przyjazną sieć wsparcia- uczestnictwo w grupie motywacyjnej to odpowiedź na twoje potrzeby.

W Alma Libre Terapia i Leczenie Uzależnień w Warszawie masz możliwość wyboru spośród czterech dostępnych terminów terapeutycznej grupy motywacyjnej. Grupy odbywają się: poniedziałek, środa lub piątek w godz. 18:00 do 20:00, oraz wtorek o 10:00 do 12:00

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 17

No votes so far! Be the first to rate this post.