Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Terapia DDA

Terapia DDA, Czy jest mi potrzebna?

Ludzie doświadczający w życiu cierpienia psychicznego często nie znają jego źródła. Często są one wynikiem traumatycznych doświadczeń z domu rodzinnego.

Dorastanie w dysfunkcyjnej rodzinie kładzie się cieniem niemal przez całe dorosłe życie.

Bez psychoterapii, trudno jest zmienić dysfunkcyjne schematy funkcjonowania. Są często wryte w nasze istnienie, niczym ogromny korzeń w ziemię. W ostatnim czasie wiele osób dostaje diagnozę zaburzeń adaptacyjnych, a co za tym idzie – syndromu DDA czy DDD. Czym są i charakteryzują się te zaburzenia?

SYNDROM DDA i DDD

DDD to skrót od Dorosłego Dziecka z rodziny Dysfunkcyjnej. Syndrom DDD rozpoznaje się u osób wzrastających w rodzinie, w której podstawowe potrzeby dziecka nie były zaspokajane. Poczucie bezpieczeństwa w takim domu jest niepełne lub zagrożone, przez co naturalny rozwój emocjonalny staje się niemożliwy.

Żródłem tego braku może być choroba psychiczna lub fizyczna rodzica, rozwód rodziców czy też przemoc. W efekcie czynnika zakłócającego rozwój dziecka, powstaje luka w postaci niewystarczającego zaopiekowania się nim. Zaniedbanie emocjonalne w dzieciństwie to często źródło wielu trudności w dorosłości.

Syndrom DDA charakteryzuje tzw. „Dorosłe Dziecko Alkoholika”. Dotyczy zatem osób, które wychowywały się w rodzinie, gdzie jeden lub oboje rodziców/ opiekunów zażywało nałogowo substancje psychoaktywne (narkotyki, alkohol, leki itp.).

Uzależnienie rodzica powoduje te same negatywne konsekwencje – frustrację potrzeb, tłumienie emocji, życie życiem innych, opuszczanie terytorium swojego Ja. Problemy pojawiają się już w okresie dzieciństwa, a potem dorastania i dorosłości.

Jeśli w początkowym okresie mała roślinka nie zostanie nasycone wszelkimi potrzebnymi do wzrostu składnikami, będzie słabo rozwinięta. Podobnie z osobami z syndromem DDD i DDA. Potencjał pełnego rozwoju zostaje w pewnym momencie zablokowany. Na szczęście terapia DDA ,może ten proces odmienić i pomóc wzrastać, pomimo trudnych doświadczeń.

CZY JESTEM DDA/ DDD?

Osoby z syndromem DDA czy DDD przejawiają trudności w wielu obszarach życia. Jeśli masz wrażenie, że kontrola nad twoimi emocjami jest ograniczona, nie możesz stworzyć dobrego, stałego związku, i masz ciągłe poczucia bycia niewystarczającym – to trop ku autodiagnozie.

Przeczytaj więcej na temat DDA i Współuzależnienia

TERAPIA DDA A MOJE EMOCJE

Osoby z syndromem DDA/DDD mają trudności z doświadczaniem i nazywaniem swoich emocji. Jeśli pochodzisz z rodziny dysfunkcyjnej, prawdopodobne jest, że trudno ci znaleźć adekwatną nazwę na przeżywane doznania. Powszechne jest również blokowanie przepływu własnego doświadczenia.

Osoby z syndromem DDA często tłumią przeżywane emocje, już na wczesnym etapie ich pojawiania się. Blokują dostęp do nich, ponieważ w dzieciństwie nie były nauczone ich przeżywania. Nieprzyjemne emocje takie jak smutek, lęk, złość czy bezradność są często nieakceptowane przez osoby z syndromem DDD/DDA.

Brak otwartości na przyjęcie wszelkich napływających do ciebie emocji utrudnia przepływ bieżącego doświadczenia, co wzmacnia wszelkie emocjonalne trudności. Znane ci mogą być wybuchy złości, niekontrolowane ataki gniewu czy paniki, a także wszelkie dolegliwości somatyczne.

Emocje zawsze muszą znaleźć swoje ujście – jeśli ich nie wyrażasz, zamieszkują w ciele, w postaci bólu czy napięć.

Intensywne i długotrwałe zatapianie się w nieprzyjemnych doznaniach, nieustające poczucie winy czy krzywdy, poczucie pustki czy snucie „czarnych scenariuszy” to także cechy charakterystyczne dla osób pochodzących z rodziny dysfunkcyjnej.

Psychoterapia DDA i DDD wspiera uzdrawianie siebie w obszarze emocji. Dzięki terapii uzyskasz dostęp do swoich uczuć, nauczysz się czuć swoje ciało, aby rozpoznawać pojawiające się w nim doznania. Terapia pomaga nazywać emocje, akceptować wszelkie ich odcienie, a także wyrażać. Podejmując terapię

JA W RELACJACH

Jeśli zauważasz u siebie trudności w nawiązywaniu bliskości, a raczej towarzyszy ci lęk przed odrzuceniem, zranieniem i opuszczeniem – terapia DDA/DDD to miejsce dla ciebie. Osoby z tym syndromem mają trudność w wyrażaniu swoich emocji w relacjach, a także komunikowaniu wprost swoich potrzeb. Często mają trudność w asertywnym komunikowaniu własnych granic.

Odgradzają się murem od świata poprzez izolację lub całkowicie poddają się potrzebom innym, nie zważając na własne potrzeby i oczekiwania. Wzrastanie w dysfunkcyjnym środowisku często zmusza dziecko do przejęcia roli rodzica, czyli zachodzi zjawisko parentyfikacji.

Dziecko zamiast zwracać uwagę na siebie, zajmuje się dorosłymi wokół. Staje się nadmiernie dorosłe jak na swoje dziecięce życie. W późniejszych okresach skutkuje to nadmiernym skupieniem na potrzebach innych. Trudno jest stworzyć satysfakcjonujący związek partnerski, kiedy żyjesz w nieustannej potrzebie zaspokajania drugiej osoby.

Kiedy czujesz ciągły lęk przed odrzuceniem i aby go uniknąć – poświęcasz siebie, zaniedbując wszelkie własne potrzeby. Jeśli masz doświadczenie wzrastania w przemocowym lub alkoholowym domu, możliwe, że znane jest ci też poczucie nadmiernej kontroli i brak zaufania w bliskich relacjach. Te wszystkie trudności uniemożliwiają tworzenie trwałych, bezpiecznych relacji.

Psychoterapia DDA/DDD pomaga wyrwać się ze szponów emocjonalnych schematów. Dzięki terapii rozpoznasz swoje niekorzystne schematy przeżywania, uleczysz je i nauczysz się nowych sposobów budowania bliskości.

OPARCIE W SOBIE

Kiedy jesteś DDD/DDA, masz małe oparcie w sobie. Szukasz potwierdzenia własnej wartości w oczach innych, budując coraz to wyższe oczekiwania wobec siebie. Czegokolwiek byś nie robił, diagnoza jest jedna – jesteś niewystarczający i ciągle robisz za mało.

Charakterystyczne dla osób z rodzin dysfunkcyjnych jest nieustanne poczucie gorszości i potrzeba zasłużenia na miłość, akceptację. Jeśli pomimo osiągania sukcesów, ciągle masz niskie poczucie sprawczości i niewiarę we własne możliwości – to kolejny sygnał o ciągnących się z dzieciństwa brakach.

Osoby z syndromem DDA/DDD mają tendencję do zachowań perfekcjonistycznych. Ich wewnętrzny krytyk jest niezwykle surowy – ciągle nienasycony podnosi poprzeczkę codziennych osiągnięć. Odnajdujesz w tym siebie? Terapia pozwoli ci uporać się z krytyczną częścią siebie, zaakceptować siebie takiego, jakim jesteś. Dzięki procesowi psychoterapii nauczysz się pozwalać sobie na błędy, doceniać siebie, a także odpuszczać.

Terapia DDD/DDA wspiera budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości i torowanie drogi rozwoju w zdrowy sposób.

TERAPIA DDA INDYWIDUALNA

Terapia dla osób z syndromem DDA/DDD może mieć formę indywidualną i grupową.

Dzięki pracy z psychoterapeutą przepracujesz trudne doświadczenia z dzieciństwa. Pozwolisz sobie na uwolnienie trudnych, zastygniętych w tobie emocji z przeszłości, które żyjąc w tobie kierują życiem. Odzyskasz nad nim kontrolę poprzez lepsze rozumienie siebie, swoich emocji, działań i schematów wiązania się w relacjach.

Lecząca relacja z terapeutą pozwoli ci doświadczyć bezwarunkowej akceptacji i przyjęcia, co pozwoli w dalszym procesie skierować to również ku sobie.

TERAPIA DDA GRUPOWA

Dzięki psychoterapii grupowej uzyskasz wsparcie i doświadczysz poczucia wspólnoty w trudnych doświadczeniach z dzieciństwa.

Terapia grupowa pozwala też przepracować wszelkie emocjonalne i relacyjne trudności na żywo, podczas trwania procesu grupowego. To właśnie w grupie możesz zauważać swoje schematy, uruchamiające się w relacjach z jej członkami. Dzięki temu masz okazję na bieżąco rozpoznawać swoje uczucia, a także uczyć się nowych umiejętności – wyrażania emocji, asertywności, stawiania granic, otwartej komunikacji itp. Grupa terapeutyczna DDA to wspaniałe mikrośrodowisko dla pierwszych zmian niekorzystnych schematów.

To właśnie tam możesz w bezpiecznych warunkach zacząć robić małe kroki ku lepszemu życiu.

Nasz ośrodek Alma Libre w Warszawie prowadzi terapię DDA indywidualną i terapię DDA grupową

Zapraszamy.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Ocen: 11, średnia: 4,82 z 5
Loading...