Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

WSPARCIE DLA RODZIN I BLISKICH

W tym miejscu, naszą ofertę kierujemy również do osób żyjących (współuzależnienienie) lub które wychowywały się w relacji z osobą uzależnioną lub nadużywającą (syndrom DDA, DDD – Dorosłe Dziecko Alkoholika, Dorosłe Dziecko z Rodziny Dysfunkcyjnej). U których źródłem zaburzeń funkcjonowania jest pozostawanie w związku z osobą nadużywającą alkoholu, narkotyków czy hazardzistą.

Współuzależnienie to taki sposób reagowania na silnie stresową sytuację współżycia z uzależnionym, który powoduje postępujące uwikłanie w te sytuację.

Osoba współuzależniona wprowadza zmiany, zmierzające jej zdaniem, do poprawy sytuacji. Jednak to, co robi, jedynie pogarsza sytuację i utrwala. Szukając wyjścia z sytuacji trudnej, skupia się na problemie partnera czy partnerki, a nie na własnym, którego najczęściej nie widzi albo nie potrafi określić. Dlatego zmiany, które wprowadza staja się sposobami przystosowania do destrukcyjnego związku, wzmacniają destrukcję a w konsekwencji uniemożliwiają rozwiazywanie problemu.

Co do DDA czy DDD najlepiej problem oddaje cytat z „12 Kroków?:

Dorastaliśmy w rodzinach dysfunkcyjnych. Ich środowisko wypaczyło nasze myślenie o nas samych i o otaczającym nas świecie. Widząc siebie w krzywym zwierciadle informacji i sygnałów dawanych nam przez naszych rodziców, uwierzyliśmy, że jesteśmy „nie w porządku”. Zostaliśmy pozbawieni naszej autentycznej tożsamości i zaczęliśmy szukać sposobów na dobre samopoczucie. Chociaż wyglądamy jak dorośli, nadal zachowujemy się jak dzieci i pozwalamy, aby inni mieli wpływ na nasze myślenie o sobie, nasze poczucie własnej wartości i nasze szczęście. Nasze nieprawidłowe myślenie było przyczyną tego, że podejmowaliśmy decyzje, które nas niszczyły. Dlatego też chcemy przestać poprawiać własne samopoczucie nieskutecznymi zachowaniami, nadużywaniem innych ludzi, seksem, substancjami odurzającymi, manią posiadania, manią sukcesu, pieniędzmi itp.

„12 Kroków dla Dorosłych Dzieci z uzależnionych i innych rodzin dysfunkcyjnych”