Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Zbiór wiedzy terapeutycznej

Zbiór wiedzy, blog na temat terapii uzależnień, współuzależnień i DDA

Blog terapeutyczny

Zbiór wiedzy terapeutycznej inaczej nasz blog. Znajdziesz tu wiele interesujących artykułów opracowanych przez Alma Libre Terapia i Leczenie uzależnień w Warszawie. Teksty dotyczą uzależnienia, sposobów radzenia sobie z uzależnieniem. Ponadto szeroko staramy się przekazać wiedzę na temat DDA, czyli Syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholika, czy syndromu wsółuzależnienia.

Blog terapeutyczny opisuje  także procesy psychologiczne zachodzące w każdym nas. Dużą wagę przywiązujemy do uczuć i emocji – szukając sposobów radzenia sobie z tymi najtrudniejszymi dla każdego człowieka, nie tylko tego uzależnionego. Jest też kilka artykułów poświęconych radzeniu sobie ze stresem.

Alma Libre Terapia i Leczenie uzależnień w Warszawie życzy Wam owocnej lektury.

Zapraszamy tak na nasz zewnęczny Blog Terapeutyczny Leczenie Odwykowe

EMOCJE ALKOHOLIKA

EMOCJE ALKOHOLIKA

Emocje alkoholika i osób uzależnionych działają w nieco inny sposób niż u osoby zdrowej. Emocje to machina napędowa naszego życia. To właśnie z doświadczania uczuć wyłaniają się nasze potrzeby, a także motywacja do ich zaspokajania, podejmowania działania w życiu....

Zespół Otella u alkoholika

Zespół Otella u alkoholika

Zespół Otella u alkoholika. Osoby uzależnione doświadczają wielu uporczywych skutków swojego picia czy zażywania narkotyków. Niektóre z nich pojawiają się szybko i ustępują w momencie utrzymywania abstynencji. Inne natomiast są dokuczliwe i występują w dłuższym...

Na czym polega skuteczna psychoterapia

Na czym polega skuteczna psychoterapia

​Niekiedy pacjenci uczestniczący w psychoterapii nie widzą jej efektów. Mają wątpliwości, czy trafili do odpowiedniego terapeuty, czy może sami sabotują swój proces psychoterapii poprzez zbyt małe zaangażowanie. Zastanawiają się, czy może za mało się starają, nie...

Dda i współuzależnienie – wspólne źródło

Dda i współuzależnienie – wspólne źródło

Życie w długotrwałym stresie może powodować przystosowanie się organizmu do tej trudnej sytuacji. Aby przetrwać, jesteśmy w stanie wytworzyć różne mechanizmy obronne, które umożliwiają funkcjonowanie w niekorzystnych warunkach. Takimi zdarzeniami może być dorastanie w...

Co daje terapia uzależnień ?

Co daje terapia uzależnień ?

Co daje terapia uzależnień ? Osoby zgłaszające się na terapię uzależnień pragną, aby substancja czy nałogowe zachowanie nie przejmowało dłużej kontroli nad ich życiem. Początkowym celem często jest abstynencja. Zaprzestanie picia czy używania narkotyków staje się...

Psychoterapia i emocje

Psychoterapia i emocje

PSYCHOTERAPIA I EMOCJE ​Psychoterapia to droga, która ma na celu poznanie siebie w stopniu, który umożliwi korzystną zmianę życiową, poprawę jakości życia w różnych jego obszarach. Ważnym wskaźnikiem funkcjonowania człowieka są jego emocje oraz reakcje, które są przez...

Współuzależnienie czyli toksyczny związek

Współuzależnienie czyli toksyczny związek

CZY WSPÓŁUZALEŻNIENIE TO TOKSYCZNY ZWIĄZEK ? Życie z bliską osobą zmagającą się z problemem alkoholowym naraża na powstanie toksycznego uwikłania w relacji z uzależnionym, czyli toksyczny związek. Choroba alkoholowa nie dotyczy wyłącznie osoby uzależnionej, ale całego...

Relacje z ludźmi  – jak terapia uzależnień może pomóc

Relacje z ludźmi – jak terapia uzależnień może pomóc

NOsoby zgłaszające się na psychoterapię postrzegają za jej cel wewnętrzną zmianę. Przepracowanie trudnych doświadczeń z przeszłości czy bieżących problemów. A to ostatecznie ma się przyczynić do polepszenia jakości życia. Ważnym elementem w psychoterapii jest nie...