Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Uzależnienie od marihuany a zespół amotywacyjny

Marihuana często nazywana jest w potocznie narkotykiem „miękkim”, „lżejszym” niż
pozostałe używki czy substancje psychoaktywne. Wynika to głównie z faktu, iż jest
ona środkiem, który nie powoduje fizycznych objawów uzależnienia- drżenia rąk,
potliwości, bólów ciała, będących charakterystycznymi objawami zespołu
odstawiennego np. w przypadku nałogowego picia alkoholu. Główna substancja
psychoaktywna zawarta w konopiach, czyli THC (tetrahydrokannabinol), zażywana w
celach rekreacyjnych powszechnie kojarzona jest z pozytywnym wpływem na
organizm człowieka- podwyższeniem nastroju, wzmożeniem doznań zmysłowych,
odprężeniem, zmianami poczucia czasu. To jednak tylko pozornie pozytywne efekty,
które przy długotrwałym używaniu przetworów konopi mogą prowadzić do wielu
zaburzeń obejmujących różnorodne sfery funkcjonowania człowieka.

Dlaczego nazywanie marihuany narkotykiem miękkim i lekceważenie jej negatywnego wpływu jest zgubne?

Marihuana jest substancją uzależniającą, zmieniającą codzienne funkcjonowanie
osoby uzależnionej, przede wszystkim w sferze emocjonalnej, poznawczej i
behawioralnej. Mózgowe ścieżki nerwowe osoby nałogowo zażywającej przetwory
konopne zaczynają funkcjonować w sposób znacznie odbiegający od normy, i jak w
przypadku każdej substancji uzależniającej, wytwarza się psychiczna zależność.
Jednym z charakterystycznych objawów w przypadku uzależnienia od kanabinoli jest
pojawienie się tzw. zespołu amotywacyjnego.

przeczytaj również: 6 objawów uzależnienia od marihuany

Zespół amotywacyjny – zmiany w różnych sferach życia człowieka uzależnionego od kanabinoli

Zespół amotywacyjny występujący u osób uzależnionych od przetworów
konopi charakteryzuje się zmianami, które ostatecznie mogą wpłynąć na profil
osobowości, drastycznie zmieniając jego początkowy obraz.

Zespół ten, nazywany inaczej zespołem apatyczno-abulicznym, abulią czy syndromem amotywacyjnym, wzmacniany przez
wieloletnie używanie substancji psychoaktywnej jaką jest THC, może ostatecznie
doprowadzić do rekonstrukcji osobowości osoby uzależnionej. Główne zmiany
dotyczą funkcjonowania poznawczego- myślenia o sobie oraz otaczającym świecie.

Osoba nałogowo paląca marihuanę staje się bardziej apatyczna, obojętna
wobec rzeczywistości- unika kontaktu z ludźmi, izoluje się społecznie. Jej
osobowość przyjmuje cechy swoistego zamknięcia się w sobie- większość
procesów nastawiona jest na przeżywanie i doświadczenia wewnętrzne niż
podtrzymanie łączności ze światem zewnętrznym.

Innymi objawami poważnych zmian wywołanych nałogowym używaniem marihuany
są zaburzenia pamięci, deficyty uwagi, które bardzo utrudniają niekiedy codzienne
funkcjonowanie. Osoba, która pod wpływem palenia marihuany doświadcza
głębszych zmian w strukturach mózgu, staje się także bardziej depresyjna- nastrój
jest często obniżony, przy jednoczesnym spadku motywacji do podejmowania
jakichkolwiek działań, a nawet ich planowania.

Umiejętności planowania, znaczne obniżenie aktywności, zmniejszenie ilości
działań, zdolności podejmowania decyzji, stępienie afektu oraz wzmożona
koncentracja na sobie (wewnętrznych procesach) to widoczne zmiany
występujące u osób uzależnionych od marihuany.

Te swoiste zmiany utrudniają osobie uzależnionej samorozwój, gdyż główne
strategie życiowe stosowane przez osoby uzależnione od marihuany opierają się na
unikaniu i wycofaniu. Dodatkowo, elementem towarzyszącym jest także zanik lub
wyraźne zawężenie wszelkich zainteresowań i spadek ambicji aspiracji życiowych,
co tylko wzmacnia izolację społeczną, jeszcze bardziej koncentrując wszelkie
działania wokół czerpania przyjemności z zażywania narkotyku.

Tak ograniczony schemat funkcjonowania osoby uzależnionej od THC- ogólny
spadek energii do działania, rozkojarzenie, braku wyraźnych celów życiowych,
zawężenie w relacjach interpersonalnych- może utrzymywać się przez dłuższy
nawet po zaprzestaniu używania kanabinoli.

Czym różni się marihuana zażywana przez osoby uzależnione od medycznej marihuany?

Konopie stosowane w celach leczniczych znacznie różnią się od tych, które zażywają
osoby uzależnione (lub „rekreacyjni” palacze). Zawartość substancji uzależniającej w
produkcie, źródło pochodzenia, a także ilość zanieczyszczeń (bądź innych
niepożądanych substancji) znacznie różni się w obu rodzajach marihuany.
Najważniejsza jednak różnica kryje się w podejściu i nastawieniu psychicznym do
stosowania narkotyku. Osoby zażywające przetwory kanabinoli w celach leczniczych
mają świadomość, że marihuana ma konkretny cel: łagodzenie przewlekłego bólu,
działanie przeciwwymiotne czy pobudzenie łaknienia.

Osoby używające marihuany rekreacyjnie lub osoby uzależnione od tej
substancji kompensują w ten sposób deficyty w sferze emocjonalnej- obniżone
umiejętności radzenia sobie z uczuciami czy relaksowania się w sposób
naturalny, a także poprawienia obrazu rzeczywistości. Takie cele sięgania po
substancję psychoaktywną zawierają wysoki potencjał uzależniający oraz
znacznie zawężają konstruktywny samorozwój czy nawet codzienne
funkcjonowanie.

Jak terapia może pomóc osobom uzależnionym od marihuany?

Podejmując terapię uzależnienia od marihuany osoba nałogowo używająca tej
substancji ma szansę osiągnąć dwa ważne cele. Przede wszystkim, terapia pomaga
utrzymać abstynencję od zażywania uzależniającego środka, co znacznie wpływa na
doświadczanie zysków z trzeźwego życia, a także wzmacnia poczucie sprawczości.
Drugim celem, jaki osoba uzależniona może osiągnąć poprzez uczestnictwo w terapii
uzależnień jest wzmacnianie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z
emocjami, poszukiwanie zainteresowań i pasji pacjenta, odnajdywanie celów
życiowych oraz ścieżek prowadzących do ich osiągnięcia.

Dzięki terapii uzależnień osoba uzależniona na nowo zyskuje motywację do
działania, dzięki czemu może pokierować swoim życiem. Wzmacnia
umiejętności tworzenia relacji z ludźmi, a przede wszystkim zamienia nałogowe
sposoby odczuwania przyjemności

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Ocen: 44, średnia: 4,73 z 5

Loading...

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 57

No votes so far! Be the first to rate this post.