Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

zespół Otella - zazdrość powoduje "zamknięcie" drugiej osoby w klatce

mężczyzna siedzący przed wielką złotą klatką w ,której zamknięta jest kobieta