Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Joanna Santura

Certyfikowany terapeuta uzależnień

Posiada certyfikat PARPA, ukończyła Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE Brok w Broku oraz Studium Psychologii i Psychoterapii w Warszawie Studiowała na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując tytuł magistra resocjalizacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc grupy i terapię indywidualną osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków i hazardu w Centrum Odwykowy w Poradni przy ul. Zgierskiej , terapię indywidualną osób, które są w związku z osobą uzależnioną w Poradni Rodzinnej Centrum Odwykowego przy ul. Zakopiańskiej, odbywając staże kliniczne w WOTU i W w Pruszkowie (oddz. X) oraz w Pododdziale Lecenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych PLAZA Detox Szpitala Praskiego w Warszawie.

Aktualnie pracuje indywidualnie i grupowo z dorosłymi osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu oraz z młodymi dorosłymi (od 20 do 25 r.ż.) uzależnionymi lub używającymi szkodliwie alkoholu, narkotyków, leków, hazardu

“Odkąd zaczęłam pracować z ludźmi towarzysząc i w drodze ku zmianie szukam potocznego porównania, by opisać to co jest najistotniejsze w moim odczuciu w relacji terapeutycznej. Na ten moment najbliższe mi jest porównanie terapeuty do trenera. Jak ja to rozumiem? Rozumiem to tak, że trener jest osobą, która jest tuż obok swojego zawodnika. Jest osobą, która korzysta ze swojej teoretycznej wiedzy, doświadczenia, mądrości życiowej i z pasją oraz pełnym zaangażowaniem wspiera swojego zawodnika. Wspiera go z ciepłem, życzliwością, pełną otwartością, jak również z ufnością i wiarą, że zawodnik sobie poradzi. Wszystko po to, by zawodnik korzystając z tego, co oferuje trener, dbając o siebie, ćwicząc, zmagając się ze sobą mógł osiągnąć wyznaczony przez siebie cel.”