Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Do czego służą afekt, emocja, uczucie, nastrój?

Człowiek jest istotą społeczną. Oznacza to, że dąży on do utrzymywania kontaktu z ludźmi. Tworzenia więzi i inicjowania wzajemnych interakcji w celu zaspokojenia różnorakich potrzeb.
Jest również istotą emocjonalną. Emocjonalną ponieważ przejawia zdolność do odczuwania wielu odcieni uczuć i emocji. Te zaś wywołane są bieżącymi zdarzeniami dnia codziennego.

Człowiek niemal nigdy nie znajduje się w stanie obojętności emocjonalnej. Odcięty od przeżywania. Chyba, że jest to spowodowane swoistym zaburzeniem na tle emocjonalnym.
Nawet, kiedy wydaje mu się, że nic nie odczuwa, przeważnie znajduje się w jakimś konkretnym stanie. Najczęściej doświadczając spokoju, zadowolenia czy po prostu poczucia wewnętrznej harmonii.

Istnieje wiele pojęć związanych z odczuwaniem i wyrażaniem uczuć, ich przeżywaniem, intensywnością, zabarwieniem. Najczęściej mówi się po prostu o emocjach, uczuciach, nastroju, stanach emocjonalnych czy afekcie. Czy te wszystkie słowa znaczą to samo? Czy jednak czymś się różnią? Jeśli tak, jakie są główne różnice między nimi oraz dlaczego warto je poznać?

AFEKT, EMOCJA, UCZUCIE

  • Afekt emocjonalny to pojęcie, które dotyczy obserwowanej przez drugiego człowieka ekspresji emocjonalnej.

To ten składnik emocjonalny, który świat oraz otaczający nas ludzie odczytują z naszej twarzy, postawy ciała, gestów. Od emocji afekt różni się tym, że jest nieco uproszczoną jej wersją. Dotyczy tylko zabarwienia emocjonalnego, jej znaku, czyli dodatniego lub ujemnego, przyjemnego bądź nieprzyjemnego.

Afekt odnosi się zatem do uczuć pozytywnych lub negatywnych, określa naszą niechęć bądź sympatię do danego obiektu, osoby czy zdarzenia.

Wydaje się posiadać bardziej prymitywny i prostszy mechanizm działania, sprowadzając nasze ustosunkowanie emocjonalne do jednego wymiaru.
Jest jednak niezwykle istotny. Dzięki niemu kształtuje się nasz stosunek do otaczającego świata.
Proces ten odbywa się bardzo szybko, czasami nawet podświadomie, bez naszej wiedzy.

Z kolei emocje to przeważnie bardziej świadome, rozwinięte, różnorodne przeżycia. Emocje pojawiają się głównie w odpowiedzi na konkretny bodziec, takie jak np. radość, strach, złość, wstręt, smutek, lęk, wstyd.

Najczęściej wiążą się z jakąś sytuacją, przez co mogą pojawiać się nagle i znikać po chwili. Charakter emocji jest bardziej przejściowy i ulotny, w porównaniu do uczuć.

Emocje są nam potrzebne do przeżycia, informują o naszej reakcji w odpowiedzi na dziejące się w świecie wydarzenia, dając nam sygnał o tym, czy coś jest dla nas przyjemne, przykre, przekraczające nasze granice bądź przerażające.

Tak jak afekt, emocja posiada swój konkretny znak (przyjemność lub dyskomfort) oraz intensywność.

Czym emocje i afekt różnią się od uczuć?

Emocjami nazywamy stany bardziej pierwotne, proste, szybciej przemijające. Emocją będzie złość odczuwana w przypadku spóźnienia się na autobus lub kłótni z partnerem.

Uczucia, to bardziej złożone, długotrwałe stany psychiczne. Stany wyrażające osobisty stosunek człowieka do innych ludzi, elementów rzeczywistości, wskazujący na ważne dla niego wartości.

Miłość do ojczyzny, lojalność i zaufanie wobec bliskich, etc… Są to uczucia obrazujące relacje człowieka ze światem. Innym odczuciem emocjonalnym będzie radość po znalezieniu zgubionego portfela (emocja). Innym wrażenie wywołane przez kontakt z dziełem sztuki (uczucie, ustosunkowanie).
Uczucia wiążą nas z życiem w społeczeństwie i kulturze. Tworzą nasz system wartości, otwierając wachlarz bardziej złożonych odczuć, postaw moralnych. Ukazują indywidualny sposób odnoszenia się do rzeczywistości.

NASTRÓJ

Dotykając tematu wrażliwości emocjonalnej człowieka, warto również zwrócić uwagę na pojęcie nastroju i motywacji.

Nastrojem należy określać dłużej trwający stan emocjonalny o spokojnym, mało intensywnym zabarwieniu i łagodnym przebiegu.

Mimo mniejszej intensywności, nastrój również może ulegać zmianom i wahaniom. Jest to dostrzegalne nie tylko dla osoby odczuwającej określony nastrój, ale również dla jej otoczenia.
Nastrój postrzegany jest jako zjawisko szersze od pojęcia emocji. Odnosi się on do szerszej gamy odczuć, także różnorodnych przejściowych stanów emocjonalnych. Może trwać godziny, dni lub tygodnie, stanowiąc niekiedy jedynie tło. Charakteryzujące się niską intensywnością.
W odróżnieniu od emocji, często jest nieukierunkowany. Występuje bez konkretnej przyczyny czy pojawienia się bodźca z zewnątrz. Jest regulowany w większym stopniu przez wewnętrzne procesy umysłowe.
Nastrój wiąże się również z temperamentem danej osoby. Jest zatem bardziej indywidualną kwestią. Nastrój charakteryzuje się pewną regularnością (nawet pomimo dobowej czy sezonowej zmienności).

Emocje, afekty i uczucia pozwalają nam poznawać otaczający świat, oraz nas samych. Informują nas o zagrożeniu, które należy unikać. Wskazują na zdarzenia dla nas przyjemne, warte powtórzenia.
Ustalają nasz system wartości, kształtują postawy wobec ludzi, zdarzeń i rzeczywistości. Dzięki emocjonalności możemy odczuwać i wyrażać wewnętrzne stany. Umożliwia nam to kontaktowanie się ze sobą, a także innymi ludźmi. Pozwalają nam także budować motywację do działania i kreowania naszego życia. Przyczyniają się do powstawania wewnętrznego stanu gotowości.

MOTYWACJA

  • Stan motywacyjny to swoiste procesy wewnętrzne, ukierunkowujące nasze zachowanie na osiągnięcie określonych celów, dokonania zmiany. Dzięki ich wzbudzeniu i podtrzymywaniu możliwe jest planowanie swoich działań, rozpoczęcie działania oraz jego kontynuowanie.

Motywacja nie jest cechą stałą lecz procesem, co stanowi o jej zmienności w czasie- wszelkich wahaniach, spadkach i wzrostach intensywności.

Emocje często stają się jego wyznacznikiem. To właśnie dzięki odczuwanej radości dążymy do pewnych zachowań i czynności, a przez odczuwany strach czy lęk unikamy innych.
Warto zatem zwracać na nie uwagę. Uczyć się ich rozpoznawania oraz wyrażania. To nie tylko wzbogaca życie wewnętrzne, ale także kontakty interpersonalne i samorozwój.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Ocen: 52, średnia: 4,83 z 5

Loading...

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 64

No votes so far! Be the first to rate this post.